مبادلات رژیم با عربستان «صفر» شد

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت رژیم اشاره ای به تجارت رژیم با کشورهای منطقه کرده است و میگوید که تجارت با عربستان صفر شده است.

به نوشته ایلنا ، پیلتن میگوید: ” از مجموع کل صادرات کشور ۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار به ۱۵ کشور “همسایه”صورت گرفته است که در میان این گروه از کشورها عراق و امارات در رتبه اول و دوم و کشورهای عمان و کویت و قطر پس از افغانستان، ترکیه، پاکستان، روسیه و آذربایجان در رتبه‌های هشتم تا دهم و بحرین و عربستان با صادرات سه و صفر میلیون دلاری پس از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان در رتبه‌های ۱۴ و ۱۵ قرار گرفته‌اند. “

پیلتن تصریح کرد: سهم کشورهای عربی از مجموع صادرات به ۲۰ کشور مذکور ۵ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است.

پیلتن

 مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت رژیم با اشاره به صادرات ایران به کشورهای همسایه گفت: همچنین طی مدت مذکور از مجموع کل صادرات کشور ۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار به ۱۵ کشور “همسایه”صورت گرفته است که در میان این گروه از کشورها عراق و امارات در رتبه اول و دوم و کشورهای عمان و کویت و قطر پس از افغانستان، ترکیه، پاکستان، روسیه و آذربایجان در رتبه‌های هشتم تا دهم و بحرین و عربستان با صادرات سه و صفر میلیون دلاری پس از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان در رتبه‌های ۱۴ و ۱۵ قرار گرفته‌اند.

وی متذکر شد: با این وجود، علاوه بر تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه کشور و وقوع برخی نوسانات در روابط سیاسی با برخی از این کشورها مانند عربستان و وجود نا آرامی‌ها در برخی کشورها مانند عراق و یمن، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی چند ماهه روابط تجاری با کشورهای همسایه از جمله عوامل منفی بوده است که بر  روابط تجاری با این کشورها تاثیرگذار بوده است.