مجازات قالیباف، انتخاب به ریاست مجلس دزدها

در رژيم. اخوندی چیزی که کم نیست دزد و معاون دزد در بالاترین سطوح لشگری و کشوری است به همین خاطر مردم هر روز یک شو برای تماشا کردن دارند.

روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به محاکمه علنی معاون رئیس سابق قوه قضاییه نوشت:محاکمه اکبر طبری، موجب شد افکار عمومی به سوی مطالبات مشابه سوق داده شود. 

محاکمه بعضی افراد از قبیل عیسی شریفی که یکسال زودتر از طبری دستگیر شده، یکی از این مطالبات است. آیا محاکمه علنی شریفی که قائم‌مقام قالیباف در شهرداری تهران بود را هم خواهیم دید؟