مجلس ارتجاع: بحران بزرگ 11 میلیون تحصیلکرده ی بیکار برای نظام

گزارش مجلس مجلس ارتجاع تلویحاً اعتراف می کند که هم اکنون تنها ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار جوان بیکار و به ویژه جوانان فارغ التحصیل بیکار در کشور وجود دارد که به تعبیر نمایندگان مجلس به “بحرانی بزرگ برای حاکمیت” جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده اند. با این حال، دولت حسن روحانی شمار کل بیکاران کشور را فقط ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام می کند.

به گزارش رادیو فرانسه، مجلس شورای اسلامی ایران با انتشار گزارشی و با اشاره به آنچه “هجوم” ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار درس خوانده به بازار کار نامیده هشدار داده است که شمار بیکاران ایران در سال ۱۴۰۰ دو برابر افزایش خواهد داشت که این به منزلۀ “بحرانی بزرگ برای دولت و حاکمیت” جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
گزارش مجلس شورای اسلامی ایران دولت حسن روحانی را از حل این بحران بزرگ اجتماعی طی دو سال اخیر ناتوان توصیف کرده و افزوده است که برغم کاهش نرخ جمعیت به ویژه جمعیت جوان بین ۱۵ تا ۲۴ سال طی ده سال اخیر، عملاً ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل جوان بر شمار بیکاران کشور افزوده شده است. گزارش مجلس تصریح می کند که برغم افزایش چشمگیر شمار جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها، خالص اشتغال جوانان در سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۵ همواره منفی بوده است.

این گزارش با استناد به نرخ های رشد اقتصادی ایران طی شش سال گذشته تلویحاً ادعای دولت حسن روحانی را مبنی بر کاهش بیکاری در دو سال اخیر زیر سئوال برده است. برای نمونه، گزارش مجلس شورای اسلامی می پرسد : در حالی که نرخ رسمی بیکاری کشور در سال ۱۳۸۹ آنهم با وجود رشد اقتصادی ۵‚۶ درصدی بیش از ۱۳ درصد بوده، چگونه می توان این ادعای دولت را پذیرفت که نرخ بیکاری کشور اکنون به ۴‚۱۰ درصد کاهش یافته، در حالی که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب منفی ۸‚۶ درصد و منفی ۹‚۱ درصد بوده است.

گزارش مجلس شورای اسلامی سپس با اشاره به ناتوانی بازار کار ایران در ایجاد کار پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری ایران در سال ۱۴۰۰ در بهترین حالت به حدود ۱۶ درصد و در بدترین حالت به بیش از ۱۸ درصد خواهد رسید.

مجلس شورای اسلامی در گزارش اش اضافه کرده است که در سال ۱۳۹۲ از مجموع ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر جمعیت جوان ایران ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحصیلکردۀ دانشگاه ها بوده اند. اگر چه این گزارش نمی گوید که چند در صد از این جمعیت جوان و به ویژه اکثریت غالب آن یعنی جوانان تحصیلکرده دارای شغل هستند، اما، به فاصلۀ چند سطر پایین تر اعتراف می کند که میزان اشتغال جوانان ایران که در سال ۱۳۸۴ حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده در سال ۱۳۹۳ به ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر سقوط کرده است. به بیان دیگر، گزارش مجلس شورای اسلامی تلویحاً اعتراف می کند که هم اکنون تنها ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار جوان بیکار و به ویژه جوانان فارغ التحصیل بیکار در کشور وجود دارد که به تعبیر نمایندگان مجلس به “بحرانی بزرگ برای حاکمیت” جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده اند. با این حال، دولت حسن روحانی شمار کل بیکاران کشور را فقط ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام می کند، هر چند خود وزیر کشور دولت یازدهم پیش از این هشدار داده بود که در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار تحصیلکرده بر شمار بیکاران کشور افزوده خواهد شد.

در حالی که دولت یازدهم و گزارش مجلس شورای اسلامی بحران بیکاری به ویژه بیکاری جوانان (تحصیلکرده) را خطری جدی برای حاکمیت جمهوری اسلامی توصیف کرده اند، رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، در آخرین دیدارش با دولت و رییس جمهوری ایران گفت که از نظر او مشکلات اقتصادی کشور چندان مایۀ نگرانی نیست، اما، مسائل فرهنگی گاه خواب را از چشم (او) می رباید.

در روزهای گذشته، علی ربیعی، وزیر کار دولت حسن روحانی، اعتراف کرد که بحران بیکاری کشور حتا در دورنمای سال های پیش رو برطرف نخواهد شد و جلوگیری از افزایش بیکاری نیز عملاً ناممکن است، زیرا همین هدف حداقل محتاج رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد، یعنی نیازمند ۳۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید، آنهم خارج از صنایع نفت و گاز است. بیست و چهار ساعت بعد، در اظهاراتی جداگانه معاون وزیر کار در امور کاریابی گفت که تنها راه مقابله با بیکاری جوانان تحصیلکردۀ کشور صدور آنان به خارج است.