محاکمه غیابی پنج عضو حزب‌الله به اتهام قتل رفیق حریری

نه سال پس از انفجاری که در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ بیروت را لرزاند، کار محاکمه مظنونان این عملیات را در ۱۶ ژانویه (۲۶ دی) در لاهه هلند آغاز شد.

در این دادگاه بینالمللی پنج عضو حزب‌الله لبنان به اتهام دست داشتن در ترور رفیق حریری نخست ‌وزیر اسبق لبنان به  طور غیابی محاکمه خواهند شد.

ادگاه بین‌المللی که با رای شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت رسیدگی به ترور رفیق حریری را بر عهده گرفته، در سال ۲۰۰۹ پس از چهار سال تحقیق کار خود را شروع کرد. این دادگاه با تکمیل روند تحقیقات در سال ۲۰۱۱ مصطفی بدرالدین، اسد صبرا، سلیم عیاش و حسین عنیسی از اعضای حزب‌الله لبنان را متهم به برنامه‌ریزی و اجرای این ترور کرد. دادگاه در سال ۲۰۱۳ حسن مرعی را نیز به فهرست متهمان افزود و از دولت لبنان خواست تا آنها را برای محاکمه تحویل دهد.

حزب‌الله لبنان روند دادگاه را سیاسی خواند و اعلام کرد که نه تنها رای دادگاه را قبول ندارد، بلکه متهمان را نیز تحویل نخواهد داد. حزب‌الله همچنین دادگاه را متهم کرده که به مستندات ارائه شده از طرف این حزب مبنی بر دست داشتن اسرائیل در عملیات ترور توجهی نکرده است.

به گفته دیوید ری رئیس دادگاه؛ در جلسات افتتاحیه در روزهای پنج‌شنبه، جمعه و دوشنبه دادستان کیفرخواست خود را قرائت کرده و وکلای مدافع متهمان نیز صحبت خواهند کرد و چنانچه دادستان موفق شود پرونده چهار متهم اصلی را با متهم پنجم ادغام کند، آنگاه روند محاکمه به تعویق خواهد افتاد تا وکیل مدافع حسن مرعی نیز بتواند پرونده را مطالعه کند.