محاکمه فعالان سیاسی معترض به حوادث آبان

کانال امتداد نوشت: «صبح امروز و از دقایقی پیش محاکمه همزمان تعدادی از فعالین سیاسی اصلاح‌طلب آغاز شد.

بر اساس احضاریه ابلاغ شده اتهام وارده به این فعالان سیاسی تبلیغ علیه نظام است.

تمامی نفراتی که امروز محاکمه می‌شوند از امضاکنندگان نامه معروف به ۷۷ نفر هستند. نامه‌ای که در آغاز اعتراضات و رخدادهای تلخ آبان‌ماه گذشته نوشته شد و در آن از حاکمیت خواسته شد تا در مواجهه با اعتراض مردم به خشونت متوسل نشود.

تاکنون آمار رسمی کشته‌ شده‌های وقایع خونین آبان ماه گذشته اعلام نشده اما بنابر آمارهای غیررسمی از سوی مسئولین بیش از ۲۰۰ نفر در این حوادث کشته شدند». رویتر و خبرگزاریهای خارجی این امار را تا ۱۵۰۰نفر نیز اعلام کرده اند