محاکمه مزدور پاکستانی سپاه پاسداران در دادگاه برلین

به گزارش رسانه های بینالمللی محاکمه مزدور پاکستانی سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران رزیم، آغاز شده است.

 خبرگزاری فرانسهگزارش داد که شعبه‌ی رسیدگی به پرونده‌های امنیتی دادگاه عالی برلین از امروز چهارشنبه (۸ مارس/ ۱۸ اسفند) بررسی اتهامات شخصی را آغاز کرده که احتمال می‌رود جاسوس جمهوری اسلامی در آلمان باشد.

این فرد سید مصطفی ح. و شهروند پاکستان معرفی شده که گفته می‌شود از مراکز یهودیان و مقامات این مراکز جاسوسی کرده است. جاسوسی احتمالا با هدف جمع‌آوری اطلاعات برای حملات تروریستی صورت گرفته است.

متهم ۳۱ ساله دست‌کم یک سال مشغول جمع‌آوری اطلاعات از اهداف احتمالی در آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای غرب اروپا بوده است. بر این اساس، این فرد از طرف یگانی ویژه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مأموریت داشته است.

گفته می‌شود که متهم افزون بر این، درباره یک استاد فرانسوی-‌اسرائیلی دست به جاسوسی زده است. این استاد در یک دانشسرای عالی اقتصاد در پاریس شاغل است.