محرومیت ۴ساله دو کشتی گیر به دلیل دوپینگ

محرومیت این کشتی گیرها توسط مجامع کشتی بین المللی صادر شده بود و تست دوپینگ انها نیز قبلا مثبت اعلام شده بود حالا رژیم همان کشتی گیرانی که خود دوپینگ کرده به صحنه بین المللی فرستاده بود را معرفی میکند که گویا رژیم این تشخیص و حکم را داده است.

به گزارش ایسنا، حکم محرومیت سه کشتی گیر به دلیل استفاده از مواد غیر مجاز توسط ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کشور صادر شد.

دو کشتی گیر به مدت چهار سال و یک کشتی گیر بمدت ۶ ماه از فعالیت‌های ورزشی محروم شدند که حکم محرومیت دو نفر از آنها قطعی شده است و یک نفر درخواست بررسی مجدد پرونده در شورای استیناف را داشته است که حکم قطعی پس از برگزاری جلسه استیناف اعلام می شود.

بر این اساس مسعود نعمت چکانی بمدت چهار سال و سید محمد چوبچیان به دلیل استفاده از مواد غیر مجاز برای درمان و اعلام نکردن به پزشک، بمدت شش ماه محروم شدند.

گفتنی است که نمونه گیری انجام شده از بهروز هدایت در سال ۲۰۲۰ هم مثبت اعلام شده و حکم اولیه محرومیت چهار ساله برای وی صادر شده است  ولی نامبرده به این رای اعتراض داشته و درخواست بازنگری حکم را  به شورای استیناف ستاد ملی ارائه داده تا پرونده تخلف ایشان مجدد بررسی شود.