محسن صفا: سراوان تنها نیست, کوردلان نمی بینند

در حالی که خیزش مردم دلیر سراوان و دیگر شهر های استان سیستان و بلوچستان و نبرد قهرمانانه آنان با مزدوران تا دندان مسلخ پاسداران جنایتکار تمامیت رژیم ضد بشری آخوندی را چنان به وحشت افکنده که بلادرنگ اقدام به قطع اینترنت کرده و با بکار گیری تیربار و تانک و هلی کوپتر سعی میکند که به زعم خود این خیزش ها را در سکوت وبی خبری سرکوب کند.

در خارجه هم مزدوران خود از جمله مزدور روان پریش خود تواب تشنه بخون را به صحنه میفرستد که در کانال خارج کشوری کذایی به لجن پراکنی برعلیه فراخوان سازمان برای گسترس قیام و حمایت از شهرهای شورشی ودر یک کلام به تخطئه قیام و مقاومت  بپردازد و کد شناخته شده رژیم را تکرار کند که مقاومت و قیام فایده ندارد و نهایتا این رژیم است که ماندگار است آنجا که بالا میاورد

.اینکه یک عده ای در شهر مرزی سراوان بپا خاسته که منجر به جنبش عمومی نمیشود ..وعده ندهید پشتش بی اعتمادی میشود وناامیدی ایجاد میشود.. ویا آنجا که بطرز سخیفی ادعا میکند  ..مردم فرمانداری سراوان را تسخیر کردند شیشه ها شکسته و میزها اینور آنور است عکس خمینی  عکس خامنه ای روی دیوار است ولی مردم دست بهش نمیزنند..و.. چرا بفکر کسی نمیرسد که عامل همه بدبختی ها خمینی و خامنه ای هستند. عجبا !!

زهی بیشرمی و رذالت.. میخواهد ضمن ایز گم کردن و گرفتن ژست  متوهم  روشنفکری مخالف رژیم  سرسپردگی اش به وزارت بد نام را البته لاجرم با بلاهتی مفرط نشان دهد واز اهمیت خیزش های دلیرانه مردم در سراوان و دیگرشهرهای سیستان و بلوچستان و تصرف پایگاه های رژیم در آن خطه و حمایت هم میهنان دیگر شهرها از آنها بکاهد.

باید به این مهجور روان پریش که سالها پیش و قبل ازافشا شدگی تمام عیار و نایل شدن به عنوان در خور نواب تشنه بخون  شبدر قلی متوهم نامیده میشد گقت که او واربابانش کور خوانده اند دوران بکلی عوض شده و امروزه  قیام مردم ایران به یمن مقاومت سازمان یافته سراسری ونقش آفرینی کانون های شورشی در مدار بسا بالابلند تری قرار دارد و این مزدور عامدانه و از سر استیصال خودش را به  کری و کوری میزند و شرایط انفجاری جامعه را نادیده میگیرد  وزوزه های وحشت مهره های ریز و درشت رژیم را نمیشنود که مدام هشدار میدهند که دشمن در کمین است و هر لجطه ممکن است لشگر گرسنگان در سراسر کشور بر سرشان آوار شود وریش و ریشه تمامیت رژیم را بسوزاند.

همین دیروز  7 اسفند بود که مزدوری به نام موهبتی که عنوان استانداری رژیم در سیستان و باوچستان را یدک میکشد با وحشت گفته بود..آتش بگیرد خشک و تر باهم میسوزد .راست و چپ  اصول گرا اصلاح طلب همه با هم میسوزیم.. ویا آن دیگر مهره رژیم بنام مرعشی معاون امنیتی استان سیستان و بلوچستان  گفت ..اینها مجاهدین هستند.. در اینجا حضور دارند  دیروز با اسلحه با قناسه با آر پی جی مردم را مردم را .میزدند…!!

بله باید به این مزدور هرزه درا و رژیم گفت که:

اولا. سراوان تنها نیست و دیگر شهر های استان سیستان و بلوچستان هم هست  وغلیرغم کشتار وحشیانه ای که رژیم از مردم شهرها براه انداخته قیام ادامه دارد و شهرهای میهن در تب و تاب اعتراض و اعتصاب وتظاهرات روزانه بسر میبرند  گرچه  بقول انقلابی بزرگ  چه گوارا.  اگر در جایی  فقط یک کانون مقاومت وجود داشته باشد حتی اگر به لحاظ کمیت و به لحاظ جغرافیایی محدود باشد این کانون ارزشهای دمکراتیک و انقلابی را ساطع میکند و تشعشع این ارزشها تشعشع همبستگی خواهد بود و این برای ستمگران غیر قابل تحمل است زیرا که مستمرا مشروعیت رژیم ستمگر را ازبین میبرد و این مفهوم عمیق از ذهن های علیلی که هرگونه مقاومت مشروع و عادلانه ای در برابر این رژیم پلید را بیفایده میدانند بسا دور است

ثانیا.این خیزشها اساسا استمرار خیزش ها و قیام های پیشین سالیان و بخصوص قیام آتشین آبان سال 98 است که در بستر نارضایتی و خشم روزافرون مردم به جان آمده هر روز اوج بیشتری میگیرد وهزگز خاموشی نخواهد گرقت ولو اینکه در جایی افت وخیز موقتی هم داشته باشد. اگر نبود این همه سال سیاست ننگین  مماشات با این رژیم وحمایت های  گسترده از آن از یک طرف و توطئه های رذیلانه بر علیه مقاومت از طرف دیگر.قطعا این رژیم سالها پیش سرنگون شده بود.

ثالثا. اینبار  مردم وجوانان خشمگین و بجان آمده با سلاح گرم به مصاف دشمن ضدبشری آمده اند و پایگاه های رژیم را به تصرف در میاورند. بی جهت نیست که سرکردگان رژیم هرازگاهی ناچار میشوند با وحشت از کشف سلاح های گرم در گوشه وکنار کشور خبر بدهند و هشدار بدهند که دشمن در کمین است واگر برسد بقول آنها تر و خشک را میسوزاند  بله این همان پاسخ قاطغ وقطعی و ناگزیری است  که دشمن ضد بشری را از آن گریزی نیست.

 محسن صفا 8 اسفند 99