«محمدعلی طاهری» رهبر گروه “عرفان حلقه” به کانادا رفت

محمدعلی طاهری عرفان حلقه سرکرده عرفان حلقه از ایران گریخت؟!

به نقل از وکیل «محمدعلی طاهری» رهبر گروه “عرفان حلقه” وی از ایران خارج شده و به کانادا رفته است.

«محمد زمان دریاباری» در پیامی توئیتری نوشته است: «موکلم استاد محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی اعلام کردند در تورنتوی کانادا هستند. برای ایشان آرزوی کامیابی روزافزون داشته و امیدوارم که هم اینک‌ با بهره مندی از نعمت آزادی، سرآغاز تحولی بزرگ در جهان علم با اثبات نظرات خود مانند پیوند شعوری اجزا و اینترنت کیهانی باشند.»[!]