محمد قرائی: اسید پاشی برسروصورت زنان بی دفاع درحاکمیت عمامه ونعلین!

رژیم زن ستیز و ضد بشری حکومت آخوندی این روزها، ستمگری علیه زنان میهین را چند برابر کرده است. اسید پاشی ها و عملکردهای داعشی وار علیه زنان درشهرهای میهن ادامه دارد.
نگاهی گذرا به چند خبر ازرسانه های دولتی، بسیارگویاست:
خبرگزاری دولتی ایسنا گزارش داده است چهارشنبه‌ شب- 23 مهرماه- در یکی از محلات اصفهان که کمتر سنتی است، دو مهاجم موتورسوار به صورت یک زن جوان اسید پاشیده‌اند .
درهفته‌های اخیر، حداقل شش زن جوان، قربانی اسیدپاشی تنها در بیمارستان فیض اصفهان بستری شده‌اند. یکی از قربانیان، دختر ۲۱ ساله‌ای است که اسید هم صورت او را سوزانده و هم به علت وارد شدن به دهان، به اندام داخلی‌اش آسیب رسانده است.
درهمین رابطه خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ضمن ابراز انزجارعميق از اين جنايتهاي تكاندهنده عوامل رژيم آخوندي، عموم ارگانهاي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به محكوم كردن اين جنايات فراخواند. وي گفت: سكوت جامعه جهاني در مقابل اين فجايع به بهانه مذاكرات اتمي، در عمل به معناي تشويق رژيم آخوندي براي ادامه اين فجايع در ايران است.
درکنار اخبار ضد بشری اسید پاشی دراصفهان وتهران و اخبار مشابه، بجاست به دو حرکت داعشی های وطنی برای انگیزه دادن به وحوش اسید پاش ومشروع نمودن حملاتشان، اشاره ای داشته باشم:
حزب‌الله تهران، درهفته‌های اخیر بارها به دولت تدبیر و اعتدلال! هشدار داده است که اگرآنها اقدام نکنند خودشان وارد عمل خواهند شد تا با زنان بد حجاب برخورد کنند.
خبرگزاری هرانا – به گزارش گروه اجتماعی مشرق، ‌ طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در مجلس تصویب شد. چهارشنبه 16 مهر93
باندهای گوناگون حکومت داعشی درتهران برغم همه درگیریها ، دربرخی زمینه ها وحدت نظرکامل دارند. خط قرمزهایی دارند و هرگز از این اصول و خطوط بنیادی خودشان عبور نمی کنند. ماهیت بغایت زن ستیز آخوند ها یکی ازاینهاست. بلند کردن چماق یا روسری یا توسری اولین قدم دراین راستا بود. این شیوه برخورد مادون ارتجاعی و ضد انسانی ناشی از ایدلوژی بغایت منحط و عقب مانده سردمداران حاکمیت آخوندی است.
پرواضح است که تبعیض جنسی، سنگ بنای اندیشه قرون وسطیی بنیادگرایی از نوع خمینی است.
یکی از تئوری پردازان جمهوری جمجمه و جنایت ،آخوند مطهری بود که نوشت:
“زن ومرد دارای دوگونه خصلت و دوگونه روانشناسی هستند. این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیایی یا تاریخی و یا اجتماعی نیست، بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده ، هرگونه عملی برضد طبیعت و فطرت، عوارض نا مطلوب به بار می آورد.”
رفسنجانی، تئوریسن دیگرنظام درمورد تبعیض جنسی زنان ، برتفاوت اندام و نیروی بدنی در زن و مرد تاکید کرده ومیگوید :” در تمامی این زمینه ها ، مردها تواناتر و اندازه مغز آنها بزرگتراست. این اختلافات در سپردن مسئولیتها، تکالیف و حقوق موئر واقع میشود.”
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مرد را هنگام رجم- سنگسار- تا نزدیک کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن میکنند.
می بینیم قوانین ضد بشری و ارتجاعی آخوندها حتی درمورد سنگسارهم بین زن ومرد تفاوت قائل میشوند! خشم و کین ملاهای زن ستیز دراینجا نیز ماهیت خود را به نمایش میگذارد.
ماده 104- بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دوعدد شخص کشته شود.همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ برآن صدق نکند.
درکشورهایی که هنوز حکم اعدام لغو نشده است بشدت تلاش می کنند تا هرچه میتوانند درد ناشی از جان دادن سوژه را به حداقل برسانند. این ماده ضد بشری- ماده 104 – به صراحت میگوید مرگ همراه با شکنجه مدت دار. تفو برجنایتکاران!
همین تفکر پلید وهمین عملکرد جنایتکارانه است که “خفاشان شب” و”سعید حنایی” هارا پرورانده وهمچون گرگان گرسنه به سمت قربانیانش سمت وسو داده است.
خفاش شب های تهران ؟
انچنانکه رسانه های رژیم درآن دوران نوشتند خفاش شبهای تهران ازسال 71 تا سال 76 مشغول دزدی و آدم کشی بوده است. درمعرفی او نوشته اند: غلامرضا خوش رو کوران کردیه متولد اول آذر 1343 درفاروج… از 17 سالگی مشغول خلافکاری بوده است. باتهام 15 فقره سرقت و جرائم دستگیر ولی باقید ضمانت آزاد میشود! غلامرضا زنان را پس از تجاوز به قتل رسانده و جسد آنها را برای شناسایی نشدن به آتش میکشید.
رژیمی که انگشتان دست قربانیانش را برای صناری قطع می کند معلوم نیست چرا غلامرضا خوشرو را برای پانزده فقره سرقت با قید ضمانت آزاد میگذارد؟! راستی قاتلان زنجیره ای و حامیان آنها چه کسانی هستند؟ راستی چه عواملی باعث میشوند که فردی به دفعات پس ازتجاوز وقتل ، قربانیانش را به آتش بکشد؟!
نمونه دیگر -به مثابه مشت نمونه خروار- سعید حنایی است . قاتلی که با اعمال جنایات زنجیره ای، شهرمشهد وکل ایران را تکان داد. از مرداد ماه 79 تا مرداد ماه 80 تحت عنوان قتلهای عنکبوتی 16 زن ستمدیده را به صورت فجیع به قتل رساند. قربانیانش را در اویل شب به قتلگاه میکشاند وبا روسری خود شان، آنها را خفه میکرد. خودش را آمر به معروف وناهی منکر میخواند. فرزند پسری سعید درپاسخ سئوالی از ایده وعملکرد پدردفاع کرده و میگوید بزرگ بشود کارپدررا دنیال خواهد کرد!
سعید حنایی مثل خیلی ازداعشی های وطنی امروز، هیچ احساس شرمندگی وگناه نمیکرد.
ابوداعشی های وطنی همانهایی هستند که بنام حزب اله تهران بیانیه صادرمیکنند ودر اصفهان ، تهران وسایرشهرها اسید برسروصورت زنان می پاشند.
ابوداعشی های وطنی همانهایی هستند که پس از تجاوز به ترانه موسوی جسدش را به شعله های آتش می سپارند تا کسی نتواند بازش شناسد. ابوداعشی های وطنی همانهایی هستند که درشکنجه گاه کهریزک دست به تجاوز وقتل میزنند.ابوداعشی های وطنی اعضای هییت مرگ خمینی است که دستورقتل عام بیش ازسی هزارتن ازفرزندان رشید مردم ایران را به دستور بزرگ عمامه بسران اجرا می کنند.
ابوداعشی های وطنی سردمدران ریز و درشت نظام نکبت آخوندی است که گفتند ونوشتند مخالفان نظام را درخیابانها به چهار میخ بکشید. مجروحشان را بکشید به بدترین شکل.

راستی برای زدودن این لکه ننگ وسیاه از جامعه وتاریخ ایران زمین راه دیگری جز سرنگونی تام و تمام این رژیم جرم وجنایت وجود دارد؟!
.
محمد قرایی- سوئد
اکتبر2014