محمد قرائی: اصلی ترین مشکل منطقه، صحیح ترین راه حل!

mohamad gharai1سیاست حقوق بشری کارتر، شاه ایران را در زمینه سرکوب تظاهرات تحت فشار قرارمیدهد. روشنفکران جامعه ایران تکان میخورند. مردم درکوجه وبازار و دانشجویان دردانشگاهها جانی تازه میگیرند. خمینی موج سوار، فضارا برای حرکت دایناسورها درایران مناسب می یاید. از استراحتگاهش در نجف به همفکران و همپالکی هایش پیام میدهد:
بنویسید و اشکال کنید! دیگران نوشتند وگفتند ومشکلی هم پیش نیامد!
خطابش به علمای اعلام! این است که ازآب گل آلود ماهی خودتان را شکار کنید. ازقافله عقب نمانید! فردا خیلی دیراست! فرصت طلبی و موج سواری ناب از نوع خمینی!
ازما بهتران با سلام وصلوات، او را تا پاریس بدرقه میکنند.همه چیزبرایش آماده است. خبرنگاران ومفسرین از اقصا نقاط جهان به سراغش فرستاده میشوند. بوق استعماری بی بی سی برای آقا! سنگ تمام میگذارد
درنبود یک آلنرناتیو دموکراتیک، خمینی وتفکرش سوار برموج احساسات پاک میلیونها ایرانی براریکه قدرت درتهران تکیه میزند!
بهاران نیم بند آزادی درچشم برهم زدنی پرونده اش بسته می شود. زنان آزاده میهن که پیشاپیش تظاهرات درانقلاب ضد سلطنتی بودند باشعار آخوند ساخته، یا روسری یا توسری !سرکوب میشوند. هیولا کف بردهان، نعره میزند که قلمهارا بشکسته و زبانها را بریده میخواهد.
چماقداران داعشی آن دوران درخیابانها جولان میدهند. سر می شکافند، دست می شکنند وچشم ازحدقه درمی آورند.جهان مماشاتگر با سکوتی فاجعه باربه تماشا نشسته است. هیولا عاجزاز مهار انقلاب دست بکار صدور تروریسم وبنیاد گرایی است. جنگ ضد میهنی ایران وعراق با تحریک خمینی آغازمیشود. خمینی جنگ را نعمت الهی میخواند. انبوه انبوه ازجوانان درتنور جنگ ضد میهنی میسوزند وخاکسترمی شوند. بوق استعماری بی بی سی بفرموده دستگاه مماشات هیزم بیار معرکه است.
دوش به دوش خمینی واعوان وانصارش، مردم ایران را برای ادامه جنگ وگسترش آن فرامیخواند. همزمان با گسیل مردم ایران بسوی جبهه های جنگ، ماشین سرکوب و آدمکشی آخوندها لحظه ای ازکشتارآزادیخواهان درداخل مرزها بازنمی ایستد. شکنجه گاههای قرون وسطیی از رشید ترین فرزندان این وطن پروخالی میشوند.مماشاتگران غارتگر، حامی جلادان عمامه بسربا سکوت خویش شریک جرم میشوند. پس از هشت سال جنگ خانمانسوز،سرانجام خمینی درحضیض ذلت وخواری برغم میل باطنی خویش جام زهرآتش بس را سرمیکشد. بلادرنگ دستور قتل عام زندانیان سیاسی درایران توسط دیوجماران صادر واجرا میگردد. بیش از سی هزار زندانی سیاسی ، حلق آویز ویا به جوخه های اعدام سپرده میشوند. دنیای مماشات دم بر نمی آورد،کمافی السابق ساکت وتماشاگر صحنه قتل وکشتار درایران است.افزون براین در بند وبست کثیف با داعشی های ایران ، بردست وپای اپوزیسیون ملاها غل وزنجیرمیزند. آنها را سالیان درلیست سیاه قرار داده وپایگاههایشان را بمباران میکند. بفرموده وبه درخواست ملایان خلع سلاحشان می کند. فراترازاینها با نقض تعهدات مکتوب خویش، مجاهدین بی سلاح را تحویل آدمکشان ولی فقیه میدهند. به مفرمرکزی وپایگاه سیاسی آنها درپاریس یورش میبرند. درمقابل موشکباران اشرف ولیبرتی سکوت می کنند. برغم همه الدرم وبلدرم ها دررابطه با بشاراسد قاتل- متحد استراتژیک ملاها- حاضر به پرداخت قیمت نمیشوند. پانته وزیر دفاع سابق آمریکا درکتاب اخیرش شدیدا به این عقب نشینی اوباما انتقاد میکند. ادامه همین خط سازش شرم آوراست که صدای متحدین تاریخی وخاورمیانه ای آمریکا را نیز درآورده است. اخیرا جوبایدن معاون ریس جمهور امریکا دررابطه با پدیده داعش، ترکیه ، عربستان وامارات متحده را مقصر جلوه داده بود. کشورهای مورد اتهام بسیار برآفشته وخشمگین شدند. متعاقبا بایدن مجبوربه معذرت خواهی شد. روزنامه الحیات از بایدن تحت عنوان آیت اله نام برد ونوشت:
“آیت الله بایدن از چه عذر خواهی می کند؟
عذرخواهی جوبایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از سعودی، ترکیه و امارات مهم نیست. مهم اظهارات اوست که نشان می دهد هنوز دیدگاههای ما با دیدگاه آمریکا در باره اوضاع سوریه بکلی متفاوت است. اختلاف دیدگاهایمان را می توانیم اینچنین خلاصه کنیم: سعودی، ترکیه وامارات معتقدند بقای رژیم اسد بر مسند قدرت بزرگترین مشکل منطقه است و ضرورت دارد که با حمایت از انقلاب مردم سوریه این رژیم سرنگون شود، تا عامل اصلی بوجود آمدن «داعش» از بین برود. اما دیدگاه ایالات متحده مسئله را به گونه ای دیگر می بیند، یعنی «بقای اسد بر مسند قدرتِ»”
الحیات درقسمت دیگری دررابطه با حرفهای بایدن نوشت:
“چنین سخنانی را می توانیم از تهران بشنویم نه از معاون رئیس جمهوری آمریکا، و یکی از معدود افراد حلقه تصمیم گیری در کاخ سفید”
مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه- 10 اکتبر- در یک کنفرانس مطبوعاتی با لوران فابیوس همتای فرانسوی خود در پاریس خواهان سرنگونی رژیم اسد شد.
به گزارش رادیو فرانسه، یک مقام بلند پایه دولت عربستان با “نیروی اشغالگر” خواندن نفرات جمهوری اسلامی در سوریه، از حکومت اسلامی خواست تا به “اشغال خاک” سوریه پایان دهد.
آش دستگاه مماشات غرب با ملاها تا انجا پیش رفته است که آشپزباشی هم صدایش درامده است!
به عبارت دیگر سرانجام کوه مماشات خائنانه با ارتجاع حاکم برتهران، فرزندی پس انداخت که همچون سلفش سرمیبرد وبراین سربریدن افتخارهم می کند. بدنبال همین خط ومشی مشمئز کننده است که این روزها شترچموش بنیاد گرایی بردرخانه ارباب بی مروت دنیا هم رسیده است.
شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه ای درتاریخ 20 مهرامسال یک گزارش درونی رژیم درمورد تحولات جاری در منطقه را افشا می کند. دربند پایانی این اطلاعیه آمده است:
“گزارش فوق بخوبی نشان میدهد بحران سوریه و طولانی شدن جنگ و خونریزی در آن تماما محصول مداخلات رژیم آخوندی است، درغیراینصورت اسد مدتها پیش سقوط کرده بود و در اساس جایی برای رشد و گسترش نیروهای افراطی در ابعاد امروزی وجود نداشت. بنیادگرایی و تروریسم و افراطی گری زیر نام اسلام، از 35 سال پیش با رژیم آخوندی پا به این منطقه گذاشته و با سرنگونی این رژیم از منطقه رخت برخواهد بست. همچنانکه ایجاد و گسترش داعش در سوریه و عراق محصول سلطه شوم و مداخلات رژیم آخوندی است و شکست آن در گرو خلع ید کامل از رژیم اخوندی در این دو کشور است.”
بنیاد گرایی تهدید بشریت معاصراست.این پدیده پس از انقلاب ضد سلطنتی درایران جان تازه ای گرفت.
غرب با مماشات با پدرخوانده تروریسم بین المللی درتهران درپیدایش وگسترش آن سهیم است.
برای ازبین بردن ویا محدود وخنثی نمودنش می باید به سراغ سرچشمه شتافت. درغیرانیصورت آب درهاون کوبیدن است. یاد سعدی خودمان بخیرکه گفت:
ای سلیم آب زسرچشمه ببند که چه پرشد نتوان بستن جوی!
محمد قرایی- اکتبر2014
سوئد