محمد قرائی: نان، مسکن، آزادی حق مسلم مردم ایران است!

mohamad gharai1اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس جمهوری آخوندها، در گفتگویی با روزنامۀ “شرق” گفته است: کسانی که از قبل تحریم به رانت‌های مالی دست یافته‌اند مخالف لغو تحریم‌ها هستند. اکبر ترکان خواستار پی گیری جدی نظام آخوندی برای لغو تحریم ها پس از توافقنامۀ اتمی وین شده و افزوده است که هر روز تأخیر در اجرای موافقتنامۀ وین، ١٠٠میلیون دلار ضرر مالی به کشور وارد می آورد. وی به همین خاطر از مجلس شورای اسلامی خواسته است که بعد از رفع مانع کنگرۀ آمریکا در بررسی این موافقتنامه، در اسرع وقت بررسی و تأیید آن را در دستور کار قرار بدهد.

پدرخوانده دولت ترکان رفسنجانی هم گفته است غربیها عجله ای برای برداشتن تحریمها ندارند این ماهستیم که باید شتاب کنیم!

ازشکرخوری بقایای ورشکسته خمینی دررابطه با برنامه اتمی که بگذریم بااحتساب صدمیلیون دلارضروزیان تاخیرروزانه دراجرای” برجام” ، سالانه سی وشش میلیارد دلار بادهواست.  این مقداردرعرض سالیان تحریم سربه فلک می ساید. رفسنجانی خسارات مادی دوران جنگ ضد مهنی را بیش ازهزارمیلیارد دلارتخمین زده بود. رویتراختلاس شمارش شده خامنه ای را بیش ازهشتاد وچهار میلیارد یورو گزارش کرد.دررسانه های رژیم میخوانیم که میلیاردها تومان ازاعتبارمعلولان را دزدیده وبرای آرام کردن فرزندان بی پناه مردم، آنهارا درغل وزنجیرنموده وسگهای درنده را بجانشان انداختند! همه این مبالغ نا قابل! را با دزدیهای سردمداران ریزودرشت رژیم جمع بزنید میرسیم به مبلغ نجومی چند هزارویا چند ده هزارمیلیارد دلاری!! که ازجیب مردم ایران به غارت رفته است.  این درحالی است که بسیاری ازمردم بناچارهست ونیست خودشان را به فروش گذاشته اند. ازفروش کودکان معصوم بگیر، تا قرنیه چشم، تا کلیه، تا پوست، تا استخوان و…

حالا که ملاها برای دومین بارمجبورشده اند جام زهرنوش جان بکنند ودرحضیض ذلت دست وپا بزنند وقت آنست که مردم ایران دست بکارشوند. باید با تمامی وجود فریاد زد وازغارتگران حرث ونسل مردم ایران پرسید که به کدامین گناه میلیونها تن ازجوانان این سرزمین را درتنورجنگ آخوند ساخته جزغاله کردید؟!

به کدامین گناه بیش ازصدها هزارزن ومرد رشید این سرزمین را به شکنجه گاههای قرون وسطیی  کشانده وبسیاری ازآنان را به جوخه های اعدام سپردید؟!

چرا وبه چه دلیل میلیاردها دلاراز ثروت این مردم محروم را درچاه ویل اتمی سرازیرکردید؟!

ازخامنه ای بپرسید سرانجام قطاربی دنده ترمزگماشته تیرخلاص زنش بکجا منتهی شد؟!

ازولی فقیه شاخ شکسته بپرسید زمین خواران،کوهخواران، دریاخواران واقعی چه کسانی هستند؟!

ازخامنه ای وسردمداران دیگررژیم بپرسید چرا سرمایه های مردم درزنجیرایران را خرج جوخه های ترورو شکنجه درعراق، یمن ،سوریه و… و کردید؟!

چه کسی باید پاسخگوی معلولین، معتادین وقربانیان میلیونی شما باشد؟!

زمین های مرده، جنگلهای سوخته ، دریاچه های خشکیده را چه کسی باید پاسخگوباشد؟!

حق مسلم ! انرژی اتمی عمامه داران به یمن افشاگریهای بی امان مجاهدین ومقاومت ایران مثل برچسب تروریستی صد پاره شد. زهردارد به آرامی پیکره فرسوده نظام را درمی نوردد.

وقت آنست همه باهم فریاد بزنیم: نان ، مسکن، آزادی حق مسلم مردم ایران است!

مردم ایران خواهان حذف تمام عیار پارازیت تاریخ ایران یعنی آخوندهای تبهکار حاکمند.

محمد قرایی- سوئد

مهرماه 1394