محمد قرایی: ابوداعش حاکم برتهران ، دشمن صلح وبشریت!

mohamad gharai1سه روز پس از جمعه سیاه پاریس کماکان خبریک رسانه های مطرح جهان معطوف به این حادثه تاریخی است. بسیاری ازناظران این عملیات ضد بشری را همطرازیازده سپتامبرآمریکا قلمدادا میکنند.

بعضی ها معتقدند اروپا ازفردای عملیات کشتار درپاریس تغییرکرده است. مردم جهان و اکثریت دولتها بلافاصله این عمل شنیع و ضد انسانی را تقبیح کرده وبا مردم ودولتمردان فرانسوی اظهارهمدردی نمودند. مقاومت عادلانه ودموکراتیک مردم ایران طبعا جلوداروپیشتاز دراین زمینه بود. ریسجمهوربرگزیده مقاومت باصدوربیانیه ای ازجمله گفتند:” از جانب مردم و مقاومت ایران برای آزادی و دموکراسی، حملات تروریستی و قتل عام مردم بی‌دفاع در پاریس را قویاً محکوم می‌کنم… بنیادگرایی تحت نام اسلام چه در لباس شیعه و ولایت فقیه، و چه در لباس سنی و داعش و جنایات ضدبشری آنها، هیچ ربطی به اسلام ندارد … این پدیده شوم در هر کجا که باشد، دشمن صلح و بشریت است..”  دراین میان پدرخوانده تروریسم درجهان وعمالش دراقصاء نقاط دنیا،ازاین جنایت ضد بشری اظهارخوشحالی کردند.

رسانه های وابسته به حکومت تروریست پرورآخوندی با نوشتاروگفتارتلاش کردند نمک برزخم مجروحان بی گناه بپاشند. وطن امروز – یکشنبه 15 نوامبر- درصفحه اول خودش درحالیکه جسدی را درخیابان نشان میداد باحروفی درشت نوشت: “بفرمایید شام!.” امروزهم تیترزده بود اشک ایفل و…

روزنامه کیهان خامنه ای نوشت: سگ هارپای صاحبش را گازگرفت و… بقیه روزنامه ها نیزکم وبیش درهمین زمینه وبا همین عبارات قلم فرسایی کردند. ازکوزه همان برون تراود که دراوست! بروزماهیت عریان ابوداعش وپدرخوانده تروریسم درتهران را بهترازاین نمیشد به نمایش گذاشت.

رودرروی عملکرد بغایت زشت و ضد بشری آخوندها، مردم ومقاومت ایران با صمیمانه ترین اظهارهمدردیها بامردم ودولت فرانسه یک باردیگربه جهانیان متذکرشدند که جنایت کاران حاکم برتهران نمایندگان وافعی مردم ایران نیستند. مراکزفرهنگی وسفارت خانه های فرانسه بخاطرهمدری با قربانیان این فاجعه توسط ایرانیان خارج وداخل گلباران شد. بکوری چشم ولی فقیه قاتل، درتهران هم مردم دریک دهن کجی آشکاردرمقابل سفارت فرانسه برای گرامیداشت کشته شدگان پاریس گرد هم آمدند وباروشن کردم شمع وگذاشتن گل خاطره کشته شدگان را گرامی داشتند.

جلزولز سایت دولتی تابناک دراین زمینه بسیارگویاست:

” چرا برخی در تهران مقابل سفارت فرانسه گریه کردند؟

پس از وقوع حوادث پاریس، گروهی محدود از مردم با حضور در مقابل سفارت فرانسه در ایران، اقداماتی در جهت همدردی با مردم فرانسه و قربانیان این حوادث انجام دادند که در نوع خود بسیار کم‌سابقه بود؛ اما چرا این اقدامات مشمول حال سایر ملل قربانی تروریسم نمی‌شود؟! ”

سایب سبزعلی پاسدار درادامه لجن نامه اش گزیدگی خویش را ازاینکه چرا مردم ایران برای مزدوران حزب شیطان وعوامل تروریستش دریمن وسوریه برسرسینه نمی زنند به نمایش گزاشته ومینویسد:

” بدون شک، در سال‌های اخیر، اتفاقاتی نظیر آنچه در پاریس رخ داد، در سایر کشورها رخ داده و مردم عراق، لبنان، سوریه، ترکیه و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه مورد حملات بسیار وسیع‌تر و وحشیانه‌تر از آنچه در پاریس رخ داده قرار گرفته‌اند … با وجود این، هیچ‌گاه چنین همدردی مشمول حال مردمان همسایه نشده و شهروندان محترم هیچ‌ گاه با شمع و دسته گل مقابل سفارت فرانسه نرفته‌اند…”

دوده پیش ازاین، مقاومت ایران کتابی نوشت ودرآن تهدید جدید جهانی که همان قشریگری وبنیاد گرایی باشد را به جهانیان گوشزد کرد وهشدارداد. سالها بعد خانم رجوی خطربنیادگرایی را صدبارخطرناکترازخطربمب اتم برای بشریت دانست. دیروز درآمریکا وامروز دراروپا، ردپای این هیولای وحشت دیده شد. مردم ایران ومقاومت خون فشانش ومردم منطقه سالیان است که دندانهای تیزاین آدمخوار را برتن خونچکانشان لمس می کنند. این اژدهای هفت سر با بقدرت رسیدن آخوندها وبا انگیزه گرفتن ازآنها سرازغارهزاران ساله خویش بیرون آورد ودرسایه ساردستگاه لامروت مماشات چرید ونفس کشید وقد کشید … وامروزه روز، نعره زنان وعربده کشان مشغول خونریزی وکشتاربی گناهان است.

مقاومت عادلانه مردم ایران این پدیده شوم وضد تاریخی را باگوشت وپوست خودش لمس کرد، شناخت، تئوریزه کرد وبه جهانیان عرضه نمود. آنتی تزوراه حل این پدیده شوم دراسلام دموکراتیک وبردبارمجاهدین خلق ایران ومتحدینشان درشورای ملی مقاومت است. برای زدن ضربه اساسی به پاشنه آشیل بنیاد گرایی لاجرم می باید سراغ این مقاومت رفت، همین امروز، فردا دیراست!

محمد قرایی- سوئد

آبانماه 94