محمد قرایی: تنهای شعله ور مردان وزنان ایران زمین!

mohamad gharai1خودکشی پدیده ای  است که آدمی درته خط زندگی ودربن بست مطلق به سراغش میرود برای پاک کردن بار مشکلات لاینحل تن وجانش. دراین میان شاید دردناکترینش تن سپردن به شعله های سوزان آتش باشد. درایران آخوند زده مدتهاست که مردان وزنان به ستوه آمده، بجای دشمن به خود شلیک میکنند. صفحات رسانه های رژیم مملو ازاخبارخودکشی وخود سوزی است . به چند نمونه ازده ها ، صدها وبل هزاران  فاجعه خودسوزی اعلام شده اشاره ای داشته باشیم:

بنا بر گزارشات رسيده يک مرد ۴۲ ساله در شيلات بندر انزلی روز شنبه۲۸ بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن يک سال حقوق معوقه، در مقابل چشمان مردم خود را به آتش کشيد.

در بهمن‌ماه ١٠ زن در مناطق کُردنشین ایران اقدام بە خودکشی کردەاند کە ٥ تن از آنها از طریق خودسوزی بە زندگی خود پایان دادەاند. افزایش آمارهای بالقوە بیش از این تعداد می‌باشد.

یونس که متولد ۱۳۶۲ و از اهالی خرمشهر است وقتی برای کسب مجوز راه اندازی غرفه (دکه ) به شهرداری خرمشهر مراجعه و با جواب منفی روبرو می شود در وسط سالن ساختمان شهرداری اقدام به خودسوزی می کند.

یک شهروند قزوینی پس از مواجهه با پاسخ منفی مسئولان در مقابل درخواست وام خود راآتش زد.

خودکشی جوان اهل ماهشهر از شدت فقر و محرومیت در کنار مزار پدر!

مردی 25 ساله در… به دلیل فقر درشهر… خودش را به آتش سپرد وجان داد.

زنی درشهر… خودسوزی کرد ودرراه بیمارستان… درگذشت…

زنی …. مردی … جوانی… مادری … پدری…

وسرانجام، زن 29 ساله نیشابوری با ریختن بنزین روی بدنش، خود را مقابل دیدگان همسر و پسر خردسالش به آتش کشید.

مادر جوان که «حوا» نام دارد و قرار بود فرزند دومش متولد شود، بر اثر شدت سوختگی‌ها در بیمارستان امام رضای مشهد جان سپرد. ۱۲ مهر ۱۳۹۴

اینست دست آورد رژیم چپاولگر و فاسد آخوندهای جنایتکار که جز اختلاس و دزدی و چپاول اموال مردم ایران و حمایت از جنگ و خونریزی و دیکتاتورها و تروریستهای جهان ، به فکر هیچ چیز و هیچ کس نیستند.

اینست نخوست نکبتبارسه دهه حکومت جهل وجنایت آخوندهای تبه کارحاکم برایران.

اینست لکه ننگ حکومت فاشیستی – مذهبی ولی فقیه وقیح !

راستی به کدامین گناه زنان ومردان شریف ایران زمین دراثرفقرمی باید تن به آتش آخوند افروخته بسپارند. راستی تا کی ؟ چرا وتا کجا؟

وای به حال آخوندهای آتش افروز، آن هنگام که جوانان این مرزوبوم با تنهای شعله ورشان برخرمن وجود حاکمیت منفوربزنند!

تاریخ ایران وایران زمین برای ابد، عاملان وآمران فجایع این دوران را بخاطرخواهند سپرند. آنها بخاطرخواهند سپرد مرتجعین حاکم ومماشاتگران غارتگرهمدستشان را که تماشاگرپیکرهای شعله ورمردم ایران بودند.

دورودیرنیست آن روزی که آتش فشان خشم خلق فوران کند و هست ونیست قاتلان حرث ونسل مردم ایران را تمام سوزکند.

درفریاد آخرین تنهای شعله ورمیشود این پیام را بگوش جان شنید.

درنگاه آتشین تنهای سوزان میشود زبانه های آتشین خشم خلق را به چشم دل مشاهده کرد.

محمد قرایی- سوئد

مهرماه