محمد محدثین: سپاه قدس مسئول کشتار حلب است

«محمد محدثین رئیس کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران گفت ”سپاه تروریستی قدس“ وابسته به سپاه پاسداران مسئول کشتار مستمر حلب است که قربانیان آن صدها شهروند غیرنظامی تحت محاصره است.

محمد محدثین در بیانیه‌ای که شورای ملی مقاومت در مورد کشتار حلب و استمرار بمباران و قتل شهروندان بیگناه در خیابانهای این شهر صادر کرد گفت ”آنچه الآن در حلب جریان دارد، به تعبیر وی بزرگترین جنایت علیه بشریت در قرن بیست و یکم به‌دست خامنه‌ای و نیروی سپاه پاسداران و مزدوران آنها در خیابانهای حلب است“.

رئیس کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران تأکید کرد که ”سکوت و بی‌تفاوتی جامعه جهانی در قبال جنایت علیه بشریت که در جلوی دوربینهای تلویزیونها صورت می‌گیرد، ننگ تاریخ معاصر است“. وی افزود ”نادیده گرفتن جنایت مستمر علیه بشریت توسط جامعه جهانی مشمئز کننده است“.

محدثین تأکید کرد که ”عنصر اصلی بحران در منطقه و کشتار مردم سوریه و حلب، رژیم ایران و نیروی قدس است و بدون ریشه‌کن کردن این رژیم از سوریه و عراق و سایر کشورهای منطقه، ریشه‌کنی داعش امکانپذیر نیست و پایانی بر بحران در این منطقه وجود ندارد“.

وی در خاتمه گفت ”حلب و مقاومت قهرمانانه اهالی آن، پایتخت جاویدان مقاومت و آزادگی است، منبع الهام آزادگان است و بر خرابه‌های خود برخواهد خاست و به سقوط رژیم ایران و اعوان و انصارش در منطقه بشارت خواهد داد“… ..».