محمود بهشتی لنگرودی به اعتصاب غذا دست زد

beheshtiمحمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که از ۵ آذر در اعتراض به حکم ۹ سال زندان خود، دست به اعتصاب غذای مجدد زده است.

محمود بهشتی نخستین بار در انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸ یک روز بازداشت شد.

وی ۱۵ شهریورماه سالجاری مجددا بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین نگهداری می شود، پیش از زندانی شدن به قید وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد بود.

وی در بخشی از این نامه با انتقاد از عدم رسیدگی مسئولان به خواسته این زندانی آمده است: “من ۲۵ سال از عمرم را صرف تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم کرده‌ام، بدیهی است که مسئولیت هر اتفاق ناخوشایندی که طی دوران اعتصاب غذا متوجه من شود به عهده کسانی است که ظلم مذکور را در حق من مرتکب شده و یا در برابر این داخواهی بی تفاوتی اختیار کرده اند.

بهشتی اعلام کرده که این بار، تا رسیدن به خواسته هایش به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران در مهرماه نیز در اعتراض به حکم و وضعیتش در زندان برای مدتی اعتصاب غذا کرده بود.

محمود بهشتی‌ لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، بیش از دو سال پیش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به زندان محکوم شد.

حکم بهشتی در خرداد ۱۳۹۲اعلام شد و او همزمان در صفحه شخصی فیسبوک خود اعلام کرد: “آقای صلواتی حکمم را به من ابلاغ کرد. چهارسال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام.”

وی افزود: “با احتساب چهار سال حبس تعلیقی، جمعا می شود ۹ سال زندان، به همین راحتی.”