محمود خادمی: توافق ژنو؛ چرخش سانتریفوژها یا چرخش چرخهای نظام ؟! (۳)

mahmoodدر بخش قبلی مقاله به مفاد توافقنامه و تعهدات دو طرفِ قرارداد اشاره کردم و در مورد ماهیت توافقنامه نوشتم که این توافقنامه بگونه ای تنظیم شده است که جای هیچگونه اما و اگر و جر زدن برای رژیم باقی نمانده است و تعهدات خفت بار ایران در این توافقنامه نشان میدهد که رژیم در چه شرایط سخت و مرگباری باین ذلت تن داده است . همچنین به پیامدهای این توافقنامه و از جمله اوج گیری دعواهای درونی باندها بر سر اجرای آن اشاره کردم و در مورد علت ریشه ای مخالفت خوانی باند ولی فقیه با این توافقنامه نوشتم ؛ باند ولی فقیه می ترسد که با پیروزی این توافقنامه ؛ هژمونی ولی فقیه ب

شدت آسیب ببیند و خط مشروط و تشریفاتی کردن ولی فقیه که باند رفسنجانی ؛ روحانی بدنبال آن است پیروز و مسلط شود و ….      اکنون ادامه بخش پایانی مقاله

5 ــ بمب اتم ؛ اکسیر حیات نظام  :

سناتور لیندزی گراهام از اعضای ارشد سنای امریکا براستی میگوید : هدف رژیم سلطه بر منطقه است ؛ آنها خواهان سلاح هسته ای هستند تا نفوذ خود در منطقه را اعمال نمایند .

لورن فابیوس ؛ وزیر خارجه فرانسه هم میگوید : اطمینانی وجود ندارد که رژیم تهران واقعا” آماده باشد برای همیشه از فناوری هائی که ساخت بمب اتمی را ممکن میکند ؛ چشم بپوشد .

اما چرا نظام ولایت فقیه نمی تواند از بمب اتم صرفنظر کند ؟!  برای اینکه :

1 ) نظام حاکم بر کشور ایران یک نظام ایدئولوژیک ــ نظام دینی ــ است . این رژیم اگر میخواهد ام القرای جهان اسلام باشد و ولی فقیه اش ؛ ولی فقیه کل مسلمین جهان باشد ؛ به بمب اتم نیاز دارد تا بتواند هم هژمونی منطقه ای خود را تثبیت کند و هم اقتدارش را بر جهان اسلام تحمیل نماید . بعلاوه از نظر ولی فقیه صدور بنیاد گرائی و توسعه سرزمین اسلام تنها با اتکا و پشت گرمی بمب اتم ؛ میسر است .

2 ) رژیم نامشروع و ضد مردمی حاکم بر کشور که فاقد هر گونه پایگاه مردمی است و همواره خطر شورش و قیام مردمِ ناراضی را در بیخ گوش خود احساس میکند ــ بخصوص بعد از قیام اعتراضی 88 ــ ؛ تضمین امنیت نظام خود را تنها در دارا بودن بمب اتم میداند . بمب اتم بخاطر خصلت رعب آفرینی اش ؛  مکمل دستگاه سرکوب نظامی ؛ امنیتی برای نظام ولایت فقیه میباشد . بعبارتی بمب اتم برای این نظام ؛ بیمه بقاء و یک تضمین استراتژیک است .

رژیم ولایت فقیه برای ضرورت داشتن بمب اتم ؛ موقعیت کره شمالی را در نظر میگیرد که ؛ علیرغم سرکوب ؛ فقر و سیه روزی مردم در داخل کشور  و قلدری و گردن کشی ها برای غرب و امریکا ؛ بدلیل صاحب بمب اتم بودن هم مردم را در داخل مرعوب کرده است و هم در خارج از هر تهدید و حمله نظامی مصون مانده است .

اما علاوه بر مانع اصلی ــ اصرار به دارا شدن بمب اتم ــ که امکان موفقیت مذاکرات اتمی رژیم و 5+1 را تا حدودی نا ممکن میکند می توان به موانع دیگری نیز اشاره کرد ؛ مثلا” :

1 ) پیشبرد خط و برنامه رفسنجانی ؛ روحانی ــ ادامه موفقیت آمیز مذاکرات ژنو ــ که مستلزم تمکین جناح ها و باندهای قدرت به قانون و تعامل بر اساس قوانین با یکدیگر است ؛ دیر یا زود با سد سدید ولی فقیه که بالاتر از هر قانونی است مواجه میشود ــ اساسا” جمع شدن قانونیت با نظام دینی و ولایت فقیهی نا ممکن می باشد ــ  . از آنجا که در این نظام امکان خلع ید از ولی فقیه وجود ندارد ــ روحانی هم نه چنین اعتقادی دارد و نه چنین توانی ــ نه روحانی و نه هیچ رئیس جمهور وفادار به این ساختار و متعهد به ولی فقیه نمی تواند گشایشی در این زمینه ایجاد کند .

2 ) توافق هسته ای در ادامه مذاکرات مطمئنا” با چالشهای بیشمار داخلی و خارجی مواجه خواهد شد . علاوه بر موانع و سنگ اندازی باندها ــ بخصوص جبهه پایداری و سپاه پاسداران ــ در داخل ؛ در خارج ادامه این مسیر مستلزم دادن امتیازات بیشتر از سوی رژیم ــ نه تنها در حوزه هسته ای بلکه در زمینه های سیاست منطقه ای ؛ تروریسم و مداخله گری رژیم و …. ــ میباشد . از آنجا که ظرفیت رژیم به دلیل بحرانهای درونی و موانع و مخالفتهای داخلی ؛ برای انعطاف و تعامل با امریکا و غرب محدود و ناچیز است ؛ دست یابی به توافقات نهائی بسیار دشوار خواهد شد .

بعبارتی طی کردن این مسیر و به نتیجه رسیدن مذاکرات ژنو مستلزم عقب نشینی های خیلی بیشتری است که بخطر افتادن تعادل لرزان رژیم مانع ادامه مسیر خواهد شد . بخصوص که دامنه مطالبات و توقعات مردم هم ؛ در شرایط ضعف و عقب نشینی رژیم و بهنگام گشایش های سیاسیِ حداقلیِ احتمالی  ؛ بسیار وسیع و گسترده خواهد بود .

و مهمتر اینکه ؛ هر نوع تزلزل و وقفه در این مذاکرات ؛ بخش عمده امید و انتظاری که بر اثر تبلیغات دار و دسته رفسنجانی موقتا” در مردم ایجاد شده فروکش خواهد کرد و مردم خواهند فهمید بیهوده در پی سراب رفته اند و از امامزاده روحانی هم هیچ خیری بر نخواهد خاست . یعنی  مردم خواهند فهمید که زمان بر خاستن است و وقت آن رسیده است که خود وارد عمل شوند .

6 ــ توافق ژنو ؛ اقتصاد کشور و معیشت مردم :

اگر چه فضای پر تنش گذشته و سوابق خصومت بار روابط جمهوری اسلامی و امریکا و همچنین توطئه ها و فریبکاریهای آخوندها و باند های قدرت در ایران ؛ سرنوشت این توافق نامه را در هاله ای از تردید و ابهام قرار میدهد ؛ اما علیرغم این موانع و صرفنظر از اینکه این مذاکرات با موفقیت پیش خواهد رفت یا نه ؟ می توان در جستجوی پاسخ سئوالاتی مانند ” در صورت موفقیت مذاکرات ؛ چه نتایجی ببار خواهد آمد ؟ ” یا  آیا بر قراری و بهتر شدن رابطه ایران و امریکا ؛ کمکی به حل مشکلات کمر شکن اقتصادی ؛ فقر ؛ گرانی ؛ بیکاری و …… ؛ خواهد کرد و یا نه ؟ ؛ پرداخت .

یعنی میخواهیم بدانیم عامل اصلی نابسامانی های کشور و فقر و فاقه ؛ بیکاری و گرانی و …… مردم به رابطه نداشتن با امریکا و یا تماما” به تحریم های غرب و امریکا مربوط است ؛ یا علت را در عامل و جای دیگر باید جستجو کنیم ؟ در بهترین حالت فرض میگیریم مذاکرات بخوبی و خوشی ادامه یابد و به نتیجه مطلوب هم برسد و رابطه ایران و امریکا بکوری چشم باندهای مخالف این روند ؛ بهبود کامل یافته و تحریمها هم بتدریج لغو و در تداوم بالکل پایان پذیرد . در اینصورت آیا شرایط دردناک و مصیبت بار زندگی مردم ؛ تغییر می یابد ؟ فقر و گرانی و بیکاری و ….. تخفیف می یابد ؟ و …. .

از تبلیغات دروغین و بازار گرمیهای حسن روحانی ــ کلید دار حل همه مشکلات ــ که برای دلگرم و امیدوار نگاهداشتن مردم ؛ وعده بهبود اوضاع را میدهد که بگذریم ؛ بسیاری دیگر از سردمداران رژیم که از بالا رفتن مطالبات مردم وحشت دارند ؛  بصراحت منکر تغییر شرایط معیشتی مردم شده و میگویند مردم بیهوده شکم خود را صابون نزنند و از ” قاتقی ” برای نان خالی شان خبری نیست . اما قبل از پاسخ به این سئوال که تأثیر بر قراری رابطه با امریکا و لغو تحریمها در زندگی مردم چه خواهد بود ؟ ؛ به نظرات چند تن از کارگزاران رژیم توجه نمائید :

علی لاریجانی رئیس مجلس آخوندی : بندهائی که باقتصاد داخلی بسته شده ؛ بیشتر از تحریم ها مشکل ساز است  ( رسالت 5 آذر ) . یعنی مشکل اصلی اقتصاد کشور ؛ تحریم نیست بلکه بند و زنجیرهای داخلی است که رمق اقتصاد کشور را گرفته اند .

یحیی آل اسحاق ( رئیس اتاق بازرگانی تهران ) در هراس و حشت از طغیان مردم گرسنه میگوید : باید انتظارات از این توافق را مدیریت کرد . باین معنا که نباید انتظار داشت با به نتیجه رسیدن مذاکرات تمام مشکلات اقتصادی ایران حل و فصل میشود .

سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت : مشکلات اقتصادی ربطی به تحریم ها ندارد .

محمد رضا نقدی رئیس ارگان ضد مردمی بسیج : همه تحریم ها هم بر داشته شود ؛ باز مشکلات اقتصادی حل و بر طرف نمی شود .

اما چرا حتی با توافق کامل اتمی میان امریکا و ایران و لغو کامل تحریمها ؛  اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم تغییر جدی نخواهد کرد ؟

1 ــ اقتصاد زنده و شکوفای دهه پنجاه با روی کار آمدن این رژیم دینی ؛ به اقتصادی دلالی و اقتصادی در انحصار اعوان و انصار رژیم و آخوندهای انگل و مفت خور تبدیل شد . در نتیجه این وضعیت ؛ سودهای نجومی و میلیاردی و بسیاری از ثروت و سرمایه های کشور به ناحق در اختیار سپاه پاسداران و دیگر کارگزاران و سردمداران دزد و فاسد رژیم قرار گرفت .

” سعید لیلاز ” کارشناس مسائل اقتصادی در داخل ایران با اشاره بهمین دزدی و فاسد در اقتصاد ایران ؛ در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا میگوید : آثار اختلاس و مشکلات اقتصادی در کشور به تدریج آشکار خواهد شد . مثلا” به ترکیه نگاه کنیم که اختلاسی در آنجا انجام شده که در مقیاس با اختلاس های مشابه در ایران ؛ رقمی بسیار جزئی است ــ اگر چه در اختلاس های ترکیه هم پای رژیم در میان است ولی در مقایسه با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مه آفرید و دیگر اختلاس ها در نظام جمهوری اسلامی اساسا” رقمی به حساب نمی آید و  قابل مقایسه نمیباشد ــ . با این همه مطبوعات اروپا و خود ترکیه از  آن بعنوان زلزله نام برده اند .

یعنی کشور ما با اقتصادی مواجه است که در اثر غارت و چپاول نجومی سپاه و باندهای دزد و فاسدِ سهیم در قدرت ؛ کاملا” بی رمق و متلاشی شده است . شدت تلاشی و انهدام ساختار اقتصادی کشور بحدی است که حتی با فرض توافق میان ایران و امریکا و لغو تحریم های بین المللی ؛ بسادگی و در کوتاه مدت و بخصوص بدون تغییر بنیادیِ ساختاری ؛ امکان باز سازی آن وجود ندارد . یعنی حداقل در کوتاه مدت امکان ترمیم اقتصاد کشور و بهبود وضعیت زندگی مردم وجود ندارد .

2 ــ بعد از رفع احتمالی تحریمها ؛ حسن روحانی ــ رئیس جمهور معتدل !! ــ با مدیران دزد و فاسد دوائر دولتی ؛ بنیادها و مراکز غارت و چپاول ؛ فرماندهان سپاه ؛ و سایر مزدوران اطلاعاتی و امنیتی که بر اقتصاد کشور چون اختاپوسی هزار دست چنگ انداخته اند  ؛ چکار می تواند بکند ؟ آیا می تواند مانع دست درازی آنها به ثروت و سرمایه های کشور شود ؟ در حالیکه روحانی خود یک آخوند میباشد ؛ آیا میتواند و یا میخواهد بر خلاف اعتقادات و آموزه های دینی ــ حوزوی خود ؛ از هزینه کردن دارائی ها و درآمدهای کشور برای انجمنهای دینی  ؛ مساجد؛ مدارس و حوزه های دینی در داخل و خارج ایران  ؛ جلوگیری کند ؟ حسن روحانی در کسوت آخوندی و پای بند به احکام حوزه های دینی  ؛ چگونه میخواهد و یا میتواند به مقابله با آخوندهای گردن کلفت و آیت الله های صاحب فتوا ــ که عمدتا” به فساد اقتصادی آلوده اند و  مالک اکثر کارخانه ها و معادن و ….. می باشند ؛ کسانی که می توانند با یک فتوا حرام و  حلالها را جابجا  کنند ؛ و براحتی و بدون هیچ زحمتی ثروت و سرمایه های کشور را به یغما برده اند ــ ؛ برود ؟ و اصلا” آیا حسن روحانی به چنین مقابله ای معتقد میباشد ؟ با لات و لمپن های دزد و غارتگر ــ که پایگاه اجتماعی رژیم هستند ــ چکار خواهد کرد و چکار می تواند بکند ؟ مگر این اراذل و اوباش از مناصب و منافعی که بناحق کسب کرده اند ؛ به آسانی چشم پوشی میکنند ؟ در چنین حالتی ؛ با این همه مفت خور ؛ دزد و غارتگر و با حیف و میل و غارت ثروت و سرمایه ها کشور ؛ آیا دیگر پولی برای بهبودی بخشیدن بزندگی مردم ؛ باقی میماند ؟

3 ــ پیشبرد هر برنامه اقتصادی در کشور ؛ همانگونه که در دوران تحریمهای غرب  هم جریان داشته است ؛ بوسیله امپراطوری مالی ولی فقیه ــ که بر اساس آخرین افشاگری ” رویتر ” *( خبرگزاری انگلیسی ) میزان دارائی ها و سرمایه گذاریهای اش برابر با ؛ 95 میلیارد دلار است ــ و جریان اقتصاد غیر رسمی که بوسیله سپاه و نهادهای نظامی ؛امنیتی ــ مستقل از دولت ــ در جریان است ؛ سد میشود . یعنی با حذف تحریم ها هم امکان پیشبرد اقتصادیِ سالم بدور از سلطه و دست درازی امپراتوری مالی ولی فقیه و نهاد اقتصادی وابسته به سپاه و …. وجود ندارد . در این صورت نمی توان به بهبود اوضاع اقتصادی  مردم ؛ امیدوار بود یعنی با وجود یک اقتصاد سیاسی عظیم ؛ خود ویژه و کنترل ناپذیر ؛ که هم افسار اقتصادی کشور را در دست دارد و حرف اول را میزند و هم از پرداخت هر نوع مالیات و حسابرسی قانونی معاف است و بخصوص در همه ارکان اقتصادی کشور هم حضور و نفوذ دارد ؛ روحانی و یا هر رئیس جمهور اصلاح طلب ــ معتقد به حفظ نظام ــ قادر به وارد کردن این امپراطوری مالی عظیم و نهادهای سپاه به رعایت قانون و قواعد یک اقتصاد آزاد و مردم سالار نیست .

حضور سپاه پاسداران و ارگانهای وابسته در اقتصاد کشور آنجنان عمیق و ریشه دار است که قابل تفکیک و جدا کردن نمیباشد . امروزه دیگر سپاه پاسداران بازیگر اصلی و اول در عرصه های سیاسی و اقتصادی کشور است .   در چنین شرایطی اگر هم بعد از حذف تحریمها ؛ گشایشی در زمینه اقتصاد محقق شود ؛ رو بسوی باندها دزد و  چپاولگر حاکم و تسهیل غارت بیشتر آنها می باشد و نه مردم فقیر و محروم و بی پناه کشور .

4 ــ بخش بزرگی از ثروتهای تولید شده کشور صرف هزینه های نظامی ؛ امنیتی و دستگاه سرکوب و همچنین هزینه ارگانهای داخلی و خارجی ترور ؛ کمک به حزب الله لبنان ؛ حماس فلسطین ؛ سوریه بشار اسد و ….. میشود . رژیمی که حفظ و استمرار حکومت خود را مدیون سرکوب در داخل و جنگ افروزی و تروریسم در خارج است . مگر میتواند از این هزینه ها صرفنظر کند و یا از مقدار آن بکاهد و خرج رفاه مردم و آبادانی کشور کند  .

بنابراین با وجود این همه عوامل سد کننده داخلی که در مسیر رشد اقتصادی کشور ــ ترمیم و باز سازی سیستم اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشت مردم  که در بالا بر شمرده ام ــ ؛ لغو تحریمها ماکزیمم میتواند فشارهای ناشی از محدودیت تولید و صدور و فروش نفت و مبادلات بانکی و ارزی را بر طرف کند . یعنی در بهترین حالت تا حدودی به شرایط قبل از تحریمهای شورای امنیت بر میگردیم . یعنی دورانی که وضع مردم خیلی هم بهتر از امروز نبود .

بخاطر این بن بست در وضعیت اقتصادی بود که از آغاز آشکار شدن علائم چرخش ولی فقیه ؛ در مقاله ای که در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری انتشار دادم ؛ نوشته بودم ” که اگر استبداد دینی آخوندها از برنامه اتمی اش کوتاه نیاید از غرب و امریکا میخورد و اگر کوتاه بیاید از مردم میخورد ” . واقعیت این است که نفس این عقب نشینی ذلت بار ؛ نظام ولایت فقیه را در ضعیف ترین موقعیت قرار میدهد و حتی المقدور از رویاروئی و سر شاخ شدن با مردم ــ حداقل تا مدتی ــ اجتناب خواهد ورزید و این امر برای نیروهای مخالف رژیم ؛ عنصری تحریک کننده میباشد .

درست بهمین دلیل است که آخوند احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و امام جمعه تهران در وحشت از پیامدهای مذاکرات اتمی و قیام مردم میگوید : اوباما دروغ گفت که ما در پی براندازی نظام ایران نیستیم . ما در پاسخ میگوئیم که شما در پی براندازی نظام اسلامی بودید و هستید و خواهید بود . و ولایتی مشاور ارشد ولی فقیه بطور آشکار هراسان از خشم انفجاری جامعه  به باندهای رژیم هشدار میدهد که مواظب باشند که تشدید اختلافات شان باعث نشود که ” مردم برای قیام  و شوش به خیابانها بریزند ” .

و همچنین آیت الله جنتی دبیر مجلس خبرگان  هم در آستانه سالگرد قیام مردم در عاشورای 88 ؛ با ابراز نگرانی از خیزش مجدد مردم میگوید : هدف فتنه 88 براندازی بود ……. حتی اگر ” در اقلیت ” باشیم باید نظام را حفظ کنیم .

بنابراین اکنون و بعد از توافقات اتمی اخیر در ژنو و در حالیکه جنگ و دعوای دستجات و باندهای نطام  بدنبال این توافق بالا گرفته است ؛ می توان با یقین و تأکید بیشتر گفت ؛ این رژیم از مردم میخورد و چه خوردنی .

چرا که عدم تغییر جدی شرایط اقتصادی ــ بعد از مذاکرات ــ از یکطرف و آمادگی اجتماعی برای قیام از طرف دیگر ؛ در حالیکه رژیم حربه ” دشمن خارجی ــ ابزار توجیه سرکوب ــ ” و شعار ” انرژی هسته ای    حق مسلم ماست ” ؛ را هم از دست داده است و همچنین در حالیکه بمراتب از گذشته آسیب پذیرتر و ضعیف تر شده است ؛ در مقابل طغیان و شورش لشگر گرسنگان ؛ بی حفاظ و بی سلاح ؛ تنها باقی مانده است .

رژیم مستبد دینی با بمب اتم و یا بدون بمب برای مردم ایران ؛ امنیت و صلح جهانی خطر آفرین است و باید بزباله دان تاریخ فرستاده شود .  پروسه اتمی رژیم و تسلیم خفت بار او در برابر غرب و امریکا ثابت میکند که این رژیم زبانی جز زور نمی فهمد ؛ بنابراین خود بخود و بدون مبارزه و فشار مردم و جوانان کشور تسلیم اراده ملت نمی شود و تنها با فشار و مبارزه مردم و جوانان است که میتوان او را وادار به عقب نشینی تا سرنگونی نمود .

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: