محمود نيشابوري: آفتابه و هواپيما…

نظام ولايي! ما، در حال حاضر يكي از پيشترفت ترين كشور هاي جهان است، چرا، چپ چپ نگاه مي كني! باور  نمي كني!.

ما دنبال حل مشكلات نظامي خودمان، لبنان ، سوريه و عراق هستيم. مجهز ترين سلاحها ر ا مي سازيم.براي برادران  كه ازخرابه هاي شام و نگهداري مي كنند، حزب الله و  اخوان حزب الهي عراقي و يمن و غيره.

درسته، ما سنگ پا، تسبيح، مهر، لباس، كود، مواد غذايي، جارو و خاك انداز، كفن، عروسك و پارچه و… را از چين مي خريم، مي داني ، آخه امت ما دارند كمك مي كنند به بيكاران چيني، حالا ما بيكار هم باشيم از  خودمانه، اصل قضيه ميهمانان  ما هستند…

اصلاً اين براي جمبوري ما، ننگه كه تو صنعت، مهر سازي و مواد غذايي  و… سرمايه گذاري كنه!.

ما آونقدر پول داريم كه همه بيكار ان دنيا را  سر كار  گذاشته ايم،تا براي ما توليد كنند.

ما در صنعت موشك و تانك و فشنگ و تفنگ، سرمايه گذاري هاي كلان كرديم، مگه نشنيدي سخنراني سردار سپاه را،« كه ما آنقدر موشكهاي مجهز به كلاهك  هاي گوناگون ساخته ايم كه محل انبار  براي نگهداري آنها نداريم»، بلي در جمبوري ما كمبود انبار است، نه كارخانه خراب و ورشكسته وبيكاري.

حالا دشمنان نظام خواستند، بنوعي ما را رسواي خاص و عام كنند و بگند موشكهاي ما سقوط كرده تو عراق ، تو ده بالا و پائين و… اصلاً استاندارد موشكهاي ما خوب نيست!. اشكالي نداره، اونا آمدند  از شستن هواپيما هايمان در فرودگاه ايراد  گرفته اند، كه چي!

دارند شيشه هواپيما ر ا با آفتابه مي شورند!، اين چه اشكالي داره!، اتفاقاً بر عظمت و اقتدار ما  مي افزايد، براي همين هست از ما هميشه در هراسند و در كمينند تا ضربه بزنند، مثل سپاه را بردند تو ليست سياه!، چي شد.

اگه سناتور هاي آمريكا راي دادند به غير از سه نفر عليه جمبوري ما، ما جوابش  را داديم، همه  نمايند گان، حاضر و غايب و بي خواب و خواب آلود، ما آمريكا را محكوم كردند. پس ما  از آمريكا جلو افتاديم.

بلي، حالا شما از خودي ها هستي، ما در همه زمينه ها رشد فزاينده اي داشتيم، در تصادفات، مقام نحست دنيا، در اعتياد، در اعدام و در همه چيز  مقام اول ر ا داريم اينها  چيز هاي كمي نيستند!.

اما، ميترسم اقتدار ترك خورده نظام ولايي ما، تركش زياد تر شود و  فرو بر يزد، اما نگران نباشيد، ويزا و پاسپورت و… ما و خانواده آماده است.

بلي، ما مي ريم اونايي كه ماندند بايستي جواب ملت را بدن!.

اما، ته دلم از خشم مردم مي ترسم، سرنگوني ، سرنگوني…

محمود نيشابوري
2017 08 21