محمود نیشابوری: ترس ازا جساد بيجان، مجاهدين

Libertyشهداي والامقام ليبرتي، هنوز به خاك سپرده نشدند.دژخيمان، جانيان، رژيم جهل و جنايت از آغازين روز، اجساد پاك مجاهدين را پس ازا عدام به خانواده هاشان تحويل نمي دادند، يا اجازه دفن در قبرستان عمومي شهر نمي دادند.چه بسا مجاهدين شهيدي كه در باغها و خانه هاي خويشاوندان شهيد دفن شده اند.

بلي شهداي مجاهد اشرفي، بعد از ماهها تلاش با هزاران محدوديت و تهديد بدون ياران مجاهدشان به خاك سپرده شدند. حالا اين 24 شهيد والامقام ليبرتي ، منتظرند كه به ياران ديگر مجاهدشان بپيوندند.
روحشان شاد

—-

در رثاي ياران به ظاهر خاموش

من معترضم شهادت شمايان را مرگ بدانند
مرگ نيست بل زندگيست دركالبد عاشقان، آزادي
گرچه به ظاهر نيستيد در ميان ما، اكنون
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
اما،
من چه گويمت، هزار بار مي بينمت در روز
با تو نجوا مي كنم، هر زمان و در هر مكان
فرياد تو اكنون پرواز كرده است و مي كند
فرياد شمايان، نواي زيباي آزادي شد
كه،
هر لحظه از حنجره مجاهدين و اشرف نشانها، فرياد ها مي شود

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
اي گلهاي سر سبد روزگارما
دشمن از اسم و قبرتان در هراس است
اين سرشت نابخردان، جنايتكار، زمان است
اين نابكاران از زندگان و مردگان، مجاهد
در بيم و هراستد، اين ترس، سقوط اهريمنان
زمان است، سفلگان، جانيان، كافران، بي دينان

محمود نیشابوری

10 دسامبر 2015