محکومیت موشک باران مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی از سوی حزب دمکرات کردستان ایران


Hezbe Demokrate Kurdestane Iran2بیانیە‌ی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران درباره‌ی موشک‌باران مقرهای مجاهدین خلق ایران

بر اساس گزارشات منتشره، عصر روز دوشنبە چهاردهم تیرماه ١٣٩٥ خورشیدی، برابر با چهارم جولای ٢٠١٦ی میلادی، کمپ لیبرتی سازمان مجاهدین خلق ایران در نزدیکی شهر بغداد بار دیگر از سوی رژیم اسلامی ایران و مزدوران این رژیم در عراق موشک‌باران شد و در نهایت شماری از ساکنین کمپ مجروح شدند.

حزب دمکرات کردستان ایران ضمن محکوم نمودن این اقدام جنایتکارانه‌ی رژیم اسلامی ایران، سلامتی هر چە زودتر را برای مجروحان و آسیب‌دیدگان این حادثە آرزومند است.

در همین رابطه، حزب ما همدردی خود را با سازمان مجاهدین خلق ایران ابراز کردە و از سازمان ملل متحد و علی‌الخصوص نیروهای ائتلاف و حکومت عراق کە در خصوص حفاظ و مصونیت جانی ساکنین این کمپ مسئول هستند، خواستار است کە بصورت یکبارە و برای همیشە جلوی حملات تجاوزگرانە‌ی رژیم اسلامی ایران را گرفته و اجازه ندهند کە رژیم اسلامی ایران به طور افسارگسیخته، اپوزیسیون ایران در خاک عراق آماج حملات خود قرار دهد.

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

١٥ تیرماه ١٣٩٥ خورشیدی
٥ جولای ٢٠١٦ میلادی