محکومیت ۵۰ هنجارشکن فضای مجازی در مازندران

دستگیری مرد میوه فروش بعد از مرگ برادر

رژیم در وحشت از سرنگونی بخصوص در استان مازندران مردم و بخصوص جوانان را به دلایل واهی هنجار شکن دستگیر میکند. هیچ توضیحی هم نمیدهد که هنجار شکن فضای مجازی یعنی چی؟

به نوشته پانا، سرکرده کل دادگستری مازندران از دستگیری و محکومیت ۵۰ هنجارشکن فضای مجازی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، اکبری در پی دستگیری تعدادی از اخلاگران نظم و هنجارشکنان فضای مجازی گفت: «از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 50 نفر از این اراذل دستگیر و با قرارهای قانونی روانه زندان و احکام محکومیت تعدادی از آنان نیز صادر شد.»

وی خاطرنشان کرد: «مجموعه قضایی در استان با همراهی ضابطین بویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی با هرگونه ایجاد ناامنی در نظم و امنیت جامعه اعم از فضای مجازی و حقیقی برخورد قاطع و بدون اغماض قضایی و قانونی خواهد داشت، به طوری که این هنجارشکنان با تبعات و هزینه های سنگین رفتار خود مواجه خواهند بود.»