محکوم کردن سیاستهای منطقه ای رژیم توسط چهار کشور عربی

بیانیه چهار کشور عربی علیه ایران

کمیته چهار جانبه وزیران خارجه عربستان، امارات، بحرین و مصر، سیاست‌های رژیم در منطقه را محکوم کردند.

کمیته چهارجانبه وزیران عرب متشکل از عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر هستند، پس از برگزاری دوازدهمین نشست خود در قاهره بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن به نقش مخرب رژیم در مشکلات منطقه و همچنین نقش حزب‌الله لبنان اشاره کردند.

این کشورها بر اهمیت مقابله با سیاست های رژیم در منطقه تاکید کردند. این کمیته همچنین در بیاینه ای اقدامات عربستان و بحرین را در برابر سیاست های رژیم را در راستای “محافظت از امنیت و ثبات کشورهای‌ خود” خوانده است.

مقامات این کشورها سیاستهای رژیم را علت تمامی مشکلات منطقه و عامل اصلی بی‌ثباتی و جنگ در کشورهای منطقه دانستند. رخ