مدیرعامل آتش نشانی تبریز بر اثر کرونا درگذشت

مدیرعامل آتش نشانی تبریز در گذشت

محمد قلیزاده مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز به نوشته ایلنا، بعد از چند روز مبارزه با ویروس کرونا در بیمارستتان درگذشت.

وی از مهرماه سال ۹۷ به عنوان مدیرعامل در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز مشغول به خدمت بود و در عملیات های اخیر ضدعفونی معابر به صورت شبانه روزی حضور داشتو