مذاکرات در کنگره آمریکا برای توقف فروش هواپیما به ایران

خبرگزاری رویترز می‌گوید نمایندگان مخالف توافق بوئینگ و رژیم ایران در کنگره آمریکا، روز پنج‌شنبه در موردطرحی مذاکره می‌کنند.  این مذاکرات در صورت تصویب می‌تواند جلوی فروش بوئینگ و در عین حال عمده هواپیمای مسافربری مدرن دیگر به ایران را بگیرد.

طرح پیشنهادی پنجشنبه ۱۷ تیر ماه به وقت آمریکا در یکی از زیرمجموعه‌های کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان به بحث گذاشته می‌شود.

سه مانع که در اصل برای جلوگیری از فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران در نظر گرفته شده، مورد مذاکره نماینگان قرار میگیرد.

یک مانع برای جلوگیری از صدور مجوز از وزارت خزانه‌داری، مانعی برای متوقف کردن صدور مجوز نقل و انتقال پول توسط همین وزارت‌خانه و در نهایت موانعی برای بانک صادرات-واردات ایالات متحده. در مورد سوم، اگر قانون پیشنهادی به تصویب برسد، بانک صادرات-واردات آمریکا از سرمایه‌گذاری در دادوستد هر شخصیت حقوقی و حقیقی با ایران منع می‌شود. در عین حال این بانک حق ارائه خدمات به شرکای دیگر برای نقل‌وانتقال مالی با ایران را نخواهد داشت.

خبرگزاری رویترز می‌گوید، اگر قانون پیشنهادی که نمایندگان کنگره به بحث درباره آن می‌نشینند به تصویب برسد، بر دیگر شرکت‌ها نیز تاثیر خواهد گذاشت؛ چراکه عملا بیشتر از ۱۰ درصد از محتویات همه جت‌های مدرن از ایالات متحده است. این میزان کافی‌ست تا صادرات آنها را ملزم به صدور مجوز کند.

بیل هویزنگا، رئیس جمهوری‌خواه کمیته فرعی «سیاست‌های پولی» در کمیته «خدمات مالی» مجلس نمایندگان، گفته است «شدیدا نگران» این موضوع است که ایجاد سهولت از سوی دولت اوباما در قوانین، به شرکت‌های آمریکایی اجازه دهد، در مسلح شدن حکومت ایران موثر واقع شوند.

پیش‌بینی می‌شود نمایندگان دمکرات کنگره و نیز دولت اوباما با این قانون مخالفت کنند.