مرضیه اذرفزار: صانعی معتقد بود زنان هم می‌توانند مرجع تقلید شوند

آیت‌الله صانعی معتقد بود زنان هم می‌توانند مرجع تقلید شوند

یوسف صانعی از فقهایی که به گفته بعضی ها تلاش داشت فقه پویا را در کشور ترویج کند، روز گذشته فوت کرد.

از انجا که ما خواهان جدایی دین و دولت در حکومت اینده ایران هستیم، فرق نمیکند که صانعی مترقی باشد یا متهجر یک مسئله فردی است اما انچه جالب است وقتی کسی در لباس روحانیت چنین حرفی را میزند یک تودهنی به رژیم زن ستیز خامنه ای است و نشان میدهد که همه روحانیت همراه و همدل با خامنه ای جلاد و روحانی که حتی حاضر نشد یک وزیر زن هم در کابینه ۸ساله خود داشته باشد، نیستند.

به نوشته اعتماد انلاین مرضیه اذرافراز از فعالین زن رژیم میگوید: “آیت‌الله یوسف صانعی از فقهایی که تلاش داشت فقه پویا را در کشور ترویج کند، روز گذشته فوت کرد. او حتی معتقد بود زنان می‌توانند مرجع تقلید شوند.!!!!

وی میگوید:” ایشان هیچ محدودیتی برای زنان در عرصه اجتماعی و سیاسی و تصدی مناصب مدیریتی قائل نبودند. حتی معتقد بودند که زنان می‌توانند ولی‌فقیه شوند. درواقع در برخی موارد محتاط عمل می‌کردند اما رویکرد خودشان کاملا به‌روز بود. “

اما سوال اساسی این است که اگر یک نفر در حد مرجع تقلید به برابری زن و مرد اعتقاد دارد کدام مسئله را در زمینه ارث. یا نابرابری های اجتماعی را در صحنه اجتماعی مطرح کرده است. ؟؟؟؟؟ مسئله شهادت دو زن به جای یک مرد و یا مسئله ارث که خیلی پیش پا افتاده تر از مرجعیت است. ضمنا این نکته را هم باید گفت که عقاید انسانها وقتی راه گشا است که در صحنه اجتماعی تاثیر گذار باشد نه در پستوی خانه و یا صحبت درگوشی با تعدادی!!!