مرگ دکتر علیزاده بخاطر کرونا در ارومیه

کرونا جان متخصص بیهوشی ارومیه را گرفت.

به گزارش روز نو :کرونا همچنان در بخش های مختلف کشورمان و حتی جهان در حال قربانی گرفتن است. در بین قشر زحمتکش پزشکان و پرستاران هم زیاد شاهد مرگ در اثر ابتلا به ویروس خطرناک کرونا هستیم.


 ، دکتر وحید علیزاده متخصص بیهوشی شهر ارومیه، به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت