مریم رجوی خواستار محاکمه رژیم ایران بخاطر جنایت علیه بشریت شد

مریم رجوی: آخوندهای حاکم که ۶۲ بار در ملل‌متحد محکوم شده‌اند باید به‌خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شوند

پنجشنبه شب 26آذر 1394 مجمع عمومی ملل متحد، نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران به‌ویژه اعدامهای جمعی و خودسرانه و خشونت و تبعیض فزاینده علیه زنان و اقلیتهای مذهبی و قومی را طی قطعنامه‌یی قویاً محکوم کرد. این شصت و دومین قطعنامه محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی توسط ملل‌متحد است.

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران ضمن استقبال از این قطعنامه گفت: نقض فزاینده حقوق‌بشر در ایران و محکومیت رژیم آخوندی در بالاترین مرجع بین‌المللی آن هم برای سالهای متوالی و طی سه دهه نشان می‌دهد که این رژیم جایی در جامعه بین‌المللی ندارد و باید از آن طرد شود. قاتلان مردم ایران که اعدام 120هزار زندانی سیاسی و 7 قتل‌عام در اشرف و لیبرتی بخشی از کارنامه سیاه آنان است باید توسط شورای امنیت ملل‌متحد مورد محاسبه قرار گرفته و به‌خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. این تنها راه احترام گذاشتن به آرای اکثریت کشورهای جهان علیه نقض حقوق‌بشر در ایران در 30سال گذشته است. به‌خصوص که عموم سردمداران کنونی رژیم در 35سال گذشته در مناصب کلیدی قرار داشته و در جنایت علیه بشریت سهیم بوده‌اند.

خانم رجوی افزود: این محاسبه که با سکوت در مقابل نقض حقوق‌بشر در ایران می‌توان پروژه‌های اتمی این رژیم و صدور تروریزم و بنیادگرایی آن را مهار نمود، یک اشتباه خطرناک است که از منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و ملاحظات تنگ‌نظرانه سیاسی ناشی می‌شود. بی‌عملی در مقابل جنایت علیه بشریت، از سوی رژیم آخوندی چراغ سبز برای ادامه کشتار و شکنجه تلقی می‌شود و آن را در جنگ‌افروزی در سوریه و عراق و تمامی منطقه تشویق می‌کند و رژیم را مطمئن می‌سازد که جامعه جهانی در مقابله با تلاشهایش برای دستیابی به بمب اتمی جدی نیست.

قطعنامه «نگرانی جدی خود را از تناوب بالا و اجرای احکام اعدام در نبود سیستمهای حفاظتی شناخته شده بین‌المللی… . و همچنین تحمیل و انجام حکم اعدام علیه نوجوانان و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند» ابراز کرد و «برای لغو مجازات مرگ» و ممنوعیت «شکنجه یا سایر رفتارها و مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز… . در قانون و در عمل» فراخوان داد.

قطعنامه از «تبعیض و دیگر موارد نقض حقوق‌بشر علیه زنان و دختران» و «خشونت علیه پیروان اقلیتهای مذهبی به‌رسمیت شناخته شده یا ناشده» قویاً ابراز نگرانی کرد و از رژیم ایران خواست به همه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان و اقلیتهای مذهبی و قومی و زبانی در قانون و در عمل پایان دهد.

قطعنامه خواستار پایان دادن «به اعمال محدودیتهای شدید و گسترده علیه حق آزادی بیان، ابراز عقیده، انجمنها و تجمعات صلح آمیز»… و آزادی کسانی که «خودسرانه بازداشت» شده‌اند، گردید.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
26آذر ۱۳۹۴ (17دسامبر ۲۰۱۵)