مریم رجوی: سلاخی و حذف کاندیداهای نمایش انتخابات، نشانه آشکار بحران سرنگونی و فاز پایانی دیکتاتوری دینی و تروریستی

سلاخی و حذف کاندیداهای نمایش انتخابات، خیز برداشتن برای یکپایگی رژیم و حداکثر سرکوب و انقباض نشانه آشکار بحران سرنگونی و فاز پایانی دیکتاتوری دینی و تروریستی

رئیسی جلاد ۶۷ قاتل مجاهدین و یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت رئیس جمهور بعدی رژیم است

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت خامنه‌ای با سلاخی و حذف کاندیداهای نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری که در طول چهل سال گذشته در همه جنایات این رژیم سهیم بوده‌اند، برای یک‌پایه کردن رژیم و حداکثر سرکوب و انقباض خیز برداشته است. این نشانه آشکار بحران سرنگونی و فاز پایانی دیکتاتوری دینی و تروریستی است.

خامنه‌ای در وحشت از سرنگونی و قیام ارتش بیکاران و گرسنگان با قدرت‌نمایی پوشالی و جنگ‌افروزی در منطقه، راه را برای حذف رقبا و روی کار آوردن ابراهیم رئیسی جلاد ۶۷، قاتل مجاهدین و یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت در ۵۰ سال اخیر هموار کرد.

جراحی افرادی مانند پاسدار سرتیپ علی لاریجانی، معمار سانسور و خفقان و کسی که ۱۲سال رئیس قوه مقننه رژیم و همواره جزیی از باند خامنه‌ای بوده از یک‌سو پایه قدرت این رژیم را شکننده‌تر می‌کند و از سوی دیگر جنگ گرگها در درون رژیم را به‌نحو بی‌سابقه‌یی تشدید و روند تجزیه و سرنگونی رژیم را شتاب می‌بخشد.

خانم رجوی بار دیگر عموم مردم ایران را به تحریم یکپارچه انتخابات قلابی و اعتراض و قیام علیه سناریوی خامنه‌ای که سرقت و غصب آشکار حاکمیت مردم ایران است، فراخواند و خاطرنشان کرد امروز دیگر هیچ بهانه‌ای برای معامله و مماشات با این رژیم باقی نمانده و هر گونه مراوده و همکاری با آن صرفاً در خدمت سرکوب و کشتار مردم ایران، دستیابی به تسلیحات اتمی و به آتش کشیدن منطقه است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴خرداد۱۴۰۰ (۲۵مه۲۰۲۱)