مریم رجوی كشتار پاريس را قويا محكوم كرد و به رئيس جمهور و مردم فرانسه تسليت گفت

مریم رجوی، كشتار مردم بيگناه در پاريس را تروريسم وحشيانه و جنايت عليه بشريت توصيف كرد و آن را قويا محكوم نمود. او اين فاجعه بزرگ را به رئيس جمهور، دولت و مردم فرانسه تسليت گفت و صميمانه‌ترين همدرديهايش را به خانواده قربانيان ابراز كرد.

وي افزود: امشب وجدان بشريت در شوك و ناباوري و حيرت فرو رفته است كه چگونه ميٰ‌توان تحت نام خدا و دين چنين جنايتي را مرتكب شد. مردم ایران كه 37 سال است تحت حاكميت سياه ديكتاتوري مذهبي و تروريستي آخوندي، يعني پدرخوانده داعش، قرار دارند با اين جنايتها به خوبي آشنا هستند و مردم فرانسه و احساساتشان را در اين لحظات سخت كاملاً درك مي‌كنند و با آنها همدرد هستند.

مریم رجوی تأكيد كرد بنيادگرايي تحت نام اسلام، چه در لباس شيعه و ولايت فقيه و چه در لباس سني و داعش و جنايات ضد بشري آنها هيچ ربطي به اسلام ندارد و اين پديده شوم در هر كجا كه باشد دشمن صلح و بشريت است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

22 آبان 1394(13نوامبر2015)