مسئول اتحاد انجمنها برای ایران آزاد استعفا داد

بر اساس اطلاعیه‌ای که در سایت سوئدی اتحاد انحمنها برای ایران آزاد، منتشر شده است، مجتبی قطبی از سمت خود به عنوان مسئول این (FFFI) اتحادیه استعفا داده است.

بر اساس این اطلاعیه مجتبی قطبی به دلایل شخصی استعفا داده است.

مجتبی قطبی یکی از بنیانگذاران اتحاد انجمنها برای ایران بود. این انجمن در سال 2005 تاسیس شد و وی از سال 2015 مسئولیت هیئت مدیره آن را به عهده داشته است.

برای خواندن متن سوئدی اطلاعیه اینجا را کلیک کنید. متن سوئدی