مسجدی:تعدادی اجساد به ما دادند وخواستند بررسی و شناسایی شوند

آمار فوتی‌های اغتشاش آبان را همان اوایل اعلام کرده‌ایم

عباس مسجدی آرانی گفت: “مصوبه شورای امنیت کشور ارتباط سازمانی با سازمان پزشکی قانونی ندارد زیرا پزشکی قانونی کاملاً تخصصی عمل می‌کند و بر اساس دستور قضایی اجساد و پرونده ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.”

وی ادامه داد:” مسئولان ذیربط در یک بازه زمانی تعدادی از اجساد و پیکر را به پزشکی قانونی ارجاع دادند و آنها از ما خواستند که کار تخصصی بررسی و شناسایی روی آنها انجام شود و بعد از اینکه کار تخصصی روی این پیکرها انجام شد در همان روزهای اولیه نتایج به مراجع ذیصلاح را اعلام کردیم.”


مسجدی آرانی تاکید کرد: به هیچ عنوان وظیفه سازمانی پزشکی قانونی نیست که آمارهای مربوط به حوادث آبان ماه را اعلام کند اما این آمارها در همان روزهای اولیه به مراجع ذیصلاح اعلام شده است. در موضوع حوادث آبان‌ ماه مصوبه شورای امنیت کشور است که مسئول هم وزیر کشور است و آمارها را در همان روزهای اولیه به آنها اعلام کرده‌ایم و اگر خود صلاح بدانند می توانند آمارها را اعلام و با مردم صحبت کنند.”


وی گفت: نه تنها در آمارهای مربوط به آبان ماه  که در هر آمار دیگری به دلیل اینکه آمار ما محرمانه است به مقامات ذیصلاح اعلام می‌کنیم و آنها اگر خود صلاح بدانند آمارها را اعلام می کنند.”

به نقل از مثلث انلاین، وی درمقابل سوالی که گفته میشود شما وسایل افراد سقوط هواپیمای اوکراینی را برداشته اید گفت: ” در صحنه جرم اولیه نیروی انتظامی حاضر می شود به دلیل این که مرتبط با بحران هستند و با حضور در محل حادثه وسایل  جانباختگان جمع‌آوری و صورتجلسه شده است. اعلام می‌کنم که در سازمان پزشکی قانونی چیزی گم نشده .”!!!!