مسجد جامع ساری در آتش سوخت

مسجد جامع ساری که یکی از قدیمی ترین مسجد استان مازندران است امروز در اتش سوخت. اتش سوزی از یکی از حجره های داخل مسجد شروع شده است و شدت اتش سوزی به حدی زیاد بودکه به مغازه های اطراف مسجد جامع نیز سرایت کرده است.

پ

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...