مسعود رجوی: شعار مردم ایران تحریم شعبدهٔ انتخابات آخوندی است

تنور انتخابات رژیم نامشروع ولایت فقیه را به‌ویژه پس از قیام آبان۹۸ و خیزش‌های خونین ۴سال گذشته با هیچ سناریو و ترفندی نمی‌توان گرم کرد.
کاندیداها از جلاد تا پاسدار و دزد و کلاش بنا بر سوابق ۴۰ساله در تروریسم، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت جنگی همگی سگ زرد برادر شغال، سر و ته یک کرباس و سزاوار محاکمه و مجازات و ضمیمه شدن به قاسم سلیمانی هستند.
با توجه به شرایط عینی و موقعیت انقلابی و گرداب سرنگونی که رژیم در آن دست و پا می‌زند خامنه‌ای اگر بتواند قاتل مجاهدین و جلاد ۶۷ را به کرسی بنشاند یک بار شکست و فضیحت محسوب می‌شود و اگر نتواند مهار و زهوار رژیم در می‌رود و در مسیر قیام خلق دو بار شکست خواهد خورد.

تکرار می‌کنیم که شکاف و شقه در حاکمیت آخوندی مهار کردنی نیست جنگ گرگ‌ها علامت احتضار و از لرزه‌های سرنگونی است قیام آتشین مردم ایران پایان کار ولایت و سارقان و غاصبان حاکمیت ملت است.

رأی ما سرنگونی و انقلاب دمکراتیک و حاکمیت جمهور مردم است

مسعود رجوی – ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰