مسعود رجوی: قاسم سلیمانی آن روی سکه ابوبکر بغدادی

مسعود رجوی: انقلابیون عراق آشغالهای برجهیده از زیر قبای ولایت از قبیل ابومهدی و عبدالمهدی و مقتدی صدر را باید به زباله‌دان تاریخ بیاندازند تا راه پیشرفت به جلو باز شود. عبدالمهدی دست‌آموز دون مایه قاسم سلیمانی در انقلاب اسلامی عراق و مزدوران ۹بدر بوده است. آمریکا باید جنایتکارانی از قبیل هادی عامری،قیس خزعلی، فالح فیاض و نوری مالکی را دستگیر و تسلیم دادگاه کند زیرا خودش باعث و بانی قدرت گرفتن آنها شده است. فتوای رذیلانه مقتدی صدر که طلبه بیسوادی بیش نیست در مورد قتل مجاهدین به دستور خامنه‌ای در ۱۹فروردین سال ۱۳۹۰ را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. انقلابیون عراق باید سیاستمداران قراضه و اسقاطی برجهیده از بمبهای کنار جاده‌یی آخوندهای حاکم بر ایران را جارو و عراق را از لوث وجود آنان تطهیر کنند. هلاکت قاسم سلیمانی تنظیم کننده مرزهای دوست و دشمن در منطقه است. کسانی که با رژیم و قاسم سلیمانی هستند ماهیت ارتجاعی خود را برملا می‌کنند و نیروهای میرا و محوشونده هستند.

مسعود رجوی: قاسم سلیمانی آن روی سکه ابوبکر بغدادی است. دوقلوهای همزاد به‌اصطلاح شیعه و سنی با پدرخوانده واحد که همانا ولایت فقیه است.

مسعود رجوی خطاب به ماله‌کش نظام جواد ظریف و پاسدار علی لاریجانی که در پیامهای خود در مورد هلاکت دژخیم سلیمانی از «رژیم جنایتکار،تروریست، سفاک و خبیث آمریکا » نام می‌برند: این را می‌دانستیم که از زمان خمینی ملعون برای کشتار مجاهدین و آزادیخواهان، همگی ضدامپریالیست! شده بودید اما بگویید ببینیم عناوین و اوصاف جدید آمریکا را دیشب بعد از هلاکت قاسم سلیمانی کشف کردید یا در زمانی که از همین آمریکا خواهان لیست‌گذاری و بمباران مجاهدین می‌شدید هم می‌دانستید؟!

مسعود رجوی به خامنه‌ای پس از تهدید به خونخواهی و انتقام سخت در رابطه با قاسم سلیمانی و دژخیم ابومهدی: مصلحت در این است که قاچ زین نظام را محکم بچسبی، دادخواهی و مقاومت با تأسی به فرهنگ مجاهدین پیش‌کش.

مسعود رجوی: آخوند روحانی با فراموش کردن مذاکره جویی دیروز با آمریکا اکنون به‌گفته خودش درصدد «انتقام از آمریکای جنایتکار» است. تعریف و تمجید مهوع او از دژخیم قاسم سلیمانی مشابه مجیزگویی‌های آخوند خاتمی از لاجوردی است. تعاریف غلیظ از تروریست قاتل ابومهدی مهندس به‌روشنی نشان می‌دهد هم‌چنانکه مجاهدین از دو دهه پیش می‌گفتند این شخص فقط یک مزدور و جلاد رژیم بوده است. ورشکستگی آخوند روحانی آئینه تمام‌عیار ورشکستگی رژیم فرتوت ولایت فقیه است.

مسعود رجوی: سردژخیم جلاد آخوند ابراهیم رئیسی باید هم‌چون لاجوردی و صیاد شیرازی به‌خاطر قتل زندانیان کیفر ببیند. بند از بند این رژیم باید گسست.


مسعود رجوی: انقلابیون عراق آشغالهای برجهیده از زیر قبای ولایت از قبیل ابومهدی و عبدالمهدی و مقتدی صدر را باید به زباله‌دان تاریخ بیاندازند تا راه پیشرفت به جلو باز شود. عبدالمهدی دست‌آموز دون مایه قاسم سلیمانی در انقلاب اسلامی عراق و مزدوران ۹بدر بوده است. آمریکا باید جنایتکارانی از قبیل هادی عامری،قیس خزعلی، فالح فیاض و نوری مالکی را دستگیر و تسلیم دادگاه کند زیرا خودش باعث و بانی قدرت گرفتن آنها شده است. فتوای رذیلانه مقتدی صدر که طلبه بیسوادی بیش نیست در مورد قتل مجاهدین به دستور خامنه‌ای در ۱۹فروردین سال ۱۳۹۰ را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. انقلابیون عراق باید سیاستمداران قراضه و اسقاطی برجهیده از بمبهای کنار جاده‌یی آخوندهای حاکم بر ایران را جارو و عراق را از لوث وجود آنان تطهیر کنند. هلاکت قاسم سلیمانی تنظیم کننده مرزهای دوست و دشمن در منطقه است. کسانی که با رژیم و قاسم سلیمانی هستند ماهیت ارتجاعی خود را برملا می‌کنند و نیروهای میرا و محوشونده هستند.