مسیر اصلی گاز روسیه به اروپا به خطر افتاد

مسیر اصلی گاز روسیه به اروپا به خطر افتاد

اتحادیه اروپا در سال 2016 سقف استفاده شرکت گازپروم روسیه از خط لوله اوپال را که گاز روسیه را از خط نورد استریم به آلمان منتقل می‌کند بالا برد.

شرکت گاز دولتی لهستان علیه این تصمیم که راه را برای برنامه‌های روسیه به منظور توسعه ظرفیت نورد استریم و دور زدن اوکراین و لهستان به عنوان مسیر ترانزیت گاز می‌گشود، به اقدام حقوقی دست زد و شکایت کرد.

لهستان که عمده گاز مورد نیازش را از روسیه وارد می‌کند از تصمیم کمیسیون اروپا انتقاد و اعلام کرده بود این تصمیم تامین گاز اروپای مرکزی و شرقی را به خطر می‌اندازد.

این حکم که اخیرا صادر شده است و تصمیم اتحادیه اروپا که به شرکت گازپروم روسیه اجازه می‌داد گاز بیشتری از طریق خط لوله اوپال صادر کند را باطل کرد و به این ترتیب، گزینه‌های شرکت گازپروم برای ارسال میلیاردها دلار گاز به بزرگترین بازار خود بدون استفاده از شبکه خط لوله اوکراین را کاهش می‌دهد.

به گفته یافیماوا، جدیدترین حکم دادگاه، روسیه و اروپا را بیشتر از یکدیگر و از توافق ترانزیت 10 ساله اوکراین دور می‌کند زیرا حسن نیتی که وجود داشت را تضعیف می کند. ایسنا