مصباحی مقدم: جامعه روحانیت به عنوان بازوی خامنه ای و حفظ نظام

سخنگوی جامعه روحانیت ، مصباحی مقدم : جامعه روحانیت تجمعی از علما و صاحب نظران است که به عنوان بازوی رهبری حفظ و نگهداری از انقلاب اسلامی و نظام را وظیفه خود می دانند بنابراین شایسته نیست مجموعه ای که قصد خیر و نگاه ملی دارد و برای هدایت به میدان آمده است و کسب قدرت یا هدف و نگاه شخصی، جریانی و جناحی را دنبال نمی کند، کسی بخواهد تعاریف دیگری را به آن نسبت دهد. دیده بان رژیم