مصطفی قره اوغلانی: خيانت و دنائتي در امتداد توطئه کثیف و ننگین 17 ژوئن

mostafaمبارزه انقلابي بردوشهاي انقلابيوني به پيش ميرود كه تك تك آنها دروراي هرانگيزه و منفعت فردي ، آمادگي مايه گذاري حداكثر براي آرمانها و ارزشهاي انقلاب را داشته باشند ، اين چنين است كه هر انقلابي استمرار يافته و درنهايت به پيروزي ميرسد .

آن چیزی که طي 50 سال گذشته درسازمان مجاهدين خلق ايران اتفاق افتاده و بطور مشخص آنچه كه در حال حاضر در لیبرتی وقبل از آن در اشرف جريان داشته ودارد ، مصداق همين مساله ميباشد . يعني شعله ور نگاه داشتن مشعل مبارزه انقلابی با هر “بهای ممکن” است .

ازاين جاست كه نقش اشرف و لیبرتی بعنوان” کانون استراتژیک نبرد” با دشمن ضد بشری نه بمثابه یک امر ذهنی ، بلکه بعنوان یک اصل و واقعیت مسلم وملموس در این شرایط بغایت پیچیده منطقه ای و بین المللی معني پيدا ميكند . مصاحبه مزدوران و کارگزاران رژیم از جمله پاسدار جنایتکار سلامی و … در فردای حمله جنایتکارانه و ضد بشری به اشرف و شهادت 52 قهرمان مجاهد خلق بهترين گواه براين موضوع ميباشد .

درنقطه مقابل ،خط و استراتژی رژیم در این مورد در طی این سالیان ، نابودي و يا تسليم اين كانون شورشي و انقلابي بوده هست و خواهد بود . استراتژي رژيم يك سقف ويك كف و يا يك ماكزيمم ويك مي نيموم داشته است.

سقف ويا ماكزيمم آن واداركردن مجاهدين به تسليم و ندامت وتوبه ، به منظور به لجن كشيدن هرنوع مبارزه وكف آن استرداد يا نابود كردن همه آنها بوده است كه هدف غايي اين استراتژي انهدام تشكيلات پولادين مجاهدين ميباشد كه 50 سال بلاانقطاع كه درتاريخ مبارزات مردم ما درهيچ دوره اي سابقه نداشته است ، استمرار داشته است کنش و واکنش هر فرد وگروه و جریانی با این مسئله مبرم وحیاتی خلق و ضدخلق که از قضا مسئله بود و نبودرژیم نيز ميباشد ، معرف نقطه مختصات امروزی هرفرد ويا گروه وجرياني و…درمسير مبارزه حق طلبانه مردم ايران میباشد.

رژيم براي انهدام تشكيلات مجاهدين از برخي از ماموران و مزدوران و لابي هاي خود كمك ميگيرد . اين مزدوران به شيوه هاي مختلف درخدمت رژيم قرارميگيرند ، مجاهدين را بد تر ازخميني معرفي ميكنند ، مسبب قتل عام اشرفيان را “سياست هاي مجاهدين” و” خط و خطوط رهبری “اعلام ميكنند ، كمپين خانواده ها راه اندازي ميكنند ، خودشان ر ا دلسوز مجاهدين نسبت ميدهند و …

اما چه كسي نميداند كه هدف آنها

پیش بردن جنگ نیابتی ولی فقیه ارتجاع و وزارت گشتاپوی اطلا عات بر علیه دشمن اصلی شان ـ مجاهدین خلق و مشخصآ مسعود رجوی ميباشد. آنها به بهانه های سخیف ومنطبق با خواست دشمن و اعلام اینکه “استراتژی ارتش آزادیبخش شکست خورده”، “از کجا معلوم که اینطوری است “رهبري مجاهدين ميخواهند آنها را ازبين ببرند “، چرا اين جوانها رادرليبرتي نگه داشته اند “،” مجاهدين كلاهبردار “هستند ، و… به پر و پای مجاهدین مي پيچند تا با مشوش و مسموم کردن اذهان و فضای سیاسی عملآ شرایط رابه نفع رژیم و بر علیه منافع و مصالح عالیه خلق و انقلاب وتنها آلترناتیو دموکراتیک سمت وسو ده د . و متناسب با نیاز ضروری رژیم هرموقعی كه رژيم در بن بستهاي لاعلاج بيشتر گيرمیكند ، اين مزدوران نيز، بيشتر به اين سياست روي مي آورند . و مدد رسان رژیم ددمنش میگردند.

اوج اين سياست كثيف كه با همكاري مماشاتگران بین المللی نيز هماهنگ شده بود ،در كودتاي کثیف و ننگین 17 ژوئن 2003 اتفاق افتاد .

اگر چه كه اين يك سياست شكست خورده است ولي رژيم از فرط استيصال در برابر دشمن وهماورد اصلي خودش به چنين حربه هاي زنگ زده و شکست خورده ای مجددآ متوسل شده و بقول ضرب المثل معروف ” از این ستون تا آن ستون فرجی است!، تلاش دارد تااز ریزش نیروها و مزدورانش جلوگیری نماید

کر هماهنگی كه روحانی وقصیم و دیگر پا منبری های گشتاپوی آخوندی اخيرا شروع كرده اند ،در واقع تلاش براي باز سازي “توطئه شکست خورده 17 ژوئن” و در امتداد آن بوده است .

اين مزدوران همانهايي هستند كه وسط راه از قطار انقلاب پياده ميشوند و سوار قطارارتجاع ميشوند و به همه گذشته خود تف ميكنند!

سوال اصلي ازاين مزدوران اين است كه ، علت عوض كردن ريل و پياده شدن از قطارانقلاب چه بوده است ؟ همه مزخرفاتي را كه اكنون درمورد ا رتش آزاديبخش و رهبري مقاومت ميگوييد را بارها وبارها درگذشته خودتان ، به مزدوراني مانند خودتان كه قبلا همين ريل شما را طي كرده بودند ، جواب داده ايد و شما نيز در ا نتهاي صف آنها قرار ميگيريد .اما يك سوال هم چنان باقي است .كي ، كجا و چند خود را فروخته اید ؟ آن چه را كه از مجاهدين ميگرفته اید با چه جاي نان وآب دارتري عوض كرد ه ايد ؟ اين همان اصلي ترين سوال است كه يقه شما را ول نميكند و میباید به این اعتراف و اذعان کنید .نکته ای
ه باید آنرا تآکید کرد و بر افشای هر چه بیشتر آن پای فشرد ، این است که : صرفنظر از افشاگریهای روشنگر،متقن و مدلل مفاومت اساسآ نمیشود خود فروشی وتسلیم طلبی و وادادگی به دشمن را با هیچ نوع ماسک و پوشی از نوع منتقد!!! لا پوشانی کرد . چون قبل از هر پارامتری ، نیاز مبرم رژیم در گرداب بحرانهای عدیده وخفه کننده داخلی ، منطقه ای و بین المللی ، نوع دیگری از صف آرایی در مقابل تهدید حیاتی خودش راطلب میکند و با عتاب و فشارها و انتقادات !!سایر مزدوران ، همکاری هر چه بیشتر را میخواهد ( ارسال کارت دعوت از طرف انجمن سحر برای شرکت در کمپین خانواده ها برای حضرا
!! و یا مورد انتقاد !!! وعتاب قرار دادنشان از طرف مزدور حامد صرافپور و بسا فشارهای مستقیم و غیر مستقیم دیگر) و این وادادگان وتسلیم شدگان مسحور شده در کمالات !! سایرمزدوران ، در یک چرخش ولایی تیغ جلاد راخود بدست گرفته و بر گلوی مقاومت میفشارند ( تکرار اتهامات ـ کلمه به کلمه ـ وازرت گشتاپو و بازنشخوارچند باره آنها برای اظهار و اثبات سرسپاری خود بر آستان ولایت . اسید پاشیهای اخیرشان در مقالات سریالی “قدرشناسی مسعود رجوی یا انتقام کشی؟ و”آی دزد آی دزد”و … بیانگر و افشاگراین فرو رفتن و ذوب کامل میبا شد )

و اما وظیفه من و هر ایرانی ضد رژیم و هر آنکسی که مسئله و درد مردم تحت ستم و در اسارت ایران را دارد و بعنوان پشتیبانان و حامیان رزمندگان آزادی در رزمگاه لیبرتی ، این بوده و میباشد که رودروی رژیم جنایتکار و تمامی عمله و اکره این رژیم ددمنش بر حمایت و پشتیبانی خودمان از سازمان پر افتخار مجاهدین بیفزاییم و همانطور که طی این مدت36 ساله از هیچ کمک و مساعدتی دریغ نکرده ایم ، برای هر چه بیشتر شعله ور کردن آتش این جنگ مقدس در مداری دیگر و بالاتر مسئولیت بپذیریم و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و توطئه چینان بکوبیم تا رزمندگان آزادی در پیشبرد جنگ صد برابر ام انات بیشتری داشته باشند .ضمنا با اطلاعیه های شورای ملی مقاومت مبنی بر مخارج فوق العاده زیاد پزشکی و دارویی رزمندگان آزادی، وجه دیگری از عمق ضد انسانی و ضد بشری تمامی دست اندرکاران و مزدوران با و بی جیره ،و مواجب بگیران از پرده می افتد و بی شک این خود فروختگان در زجر کش کردن و شهادت تمامی شهدای محاصره پزشکی و دارویی و… سهیم می باشند .

برای حسن ختام یکبار دیگر صحبتهای جان جانان رادر عهد پرچم و با رزمندگان آزادی در رزمگاه لیبرتی را مرور میکنیم و بر یزید مجسم زمان، بر شمر و عمربن اسعد و ابن زیاد و… وهمه آنهایی که در این کارزار کثیف وضد انسانی با قدمی و قلمی و…(تا چه رسد به همراهی و هماهنگی چندین و چند ساله در سرکوب وقتل و غارت و شکنجه و شرکت فعال در پروژه ضد انقلابی و ارتجاعی و استعماری انهدام و متلاشی کردن کانون استراتژیک نبرد ،با دشمن ترین دشمنان خدا و خلق هماهنگ شده و در خد مت دستگاه سرکوب قرار گرفته و راه اندازی و آماده سازی کثیف ترین جنگ روانی به لحاظ سیاسی و بین المللی را پی ش بردند … اف لکم و ما تعبدون ) لعنت میفرستیموخطاب به اين مقاومت و به اين رهبري و به مجاهدان ليبرتي ميگوييم ، ما تا روز قيامت با هركسي كه با شما درجنگ است ، درحال جنگ هستيم و باهركس كه با شما از درصلح و صفا است درصلح و صفا هستيم .

انی سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم الي يوم القيامه

مصطفی قره اوغلانی

20 فوریه 2015