مطالبات معوق بانک‌ها به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید

– ایران پنجمین رشد بالای نقدینگی را در جهان دارد

میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۴۵ درصد رشد را نشان می‌دهد و این روند در آمارهای امسال نیز مشهود است که در نتیجه تأثیر بسزایی در افزایش پایه پولی و تورم خواهد داشت، از همین‌رو کارشناسان نسبت به افزایش نقدینگی از این روش هشدار داده‌اند.

  بر اساس آمار ۲۰۱۸ ایران بعد از آنگولا، گابن، سودان و نزوئلا بیشترین حجم رشد نقدینگی را دارد و روزانه در حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده می‌شود، اما بانک مرکزی در گزارشی مدعی شده‌است که، چون نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه اول ۲۵ درصد است و در حدود متوسط سال‌های اخیر است، کارنامه موفقی در کنترل نقدینگی داشته‌است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در سال ۹۷ به ۱/ ۲۳ درصد و امسال به ۲۵ درصد رسیده که بیانگر آن است که رشد نقدینگی در سال جاری روندی صعودی پیدا کرده‌است. 

اما نکته قابل‌تأمل درباره افزایش نقدینگی در سال جاری، افزایش آن از محل پایه پولی و عمدتاً ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است. سال گذشته نیز بدهی دولت با نرخی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته‌بود که نشان می‌دهد دولت در حال دست‌درازی به منابع بانک مرکزی است.

منشأ رشد نقدینگی مربوط به پایه پولی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است، زیرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶/ ۲ درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته کاهش یافته‌است. مشرق نیوز