معاون عملیات لشکر 25 کربلای رژیم در درگیریهای مسلحانه در سردشت به هلاکت رسید

روح الله سلطانیبه گزارش خبرگزاری های حکومتی سرهنگ پاسدار روح الله سلطانی، معاون عملیات لشکر 25 کربلا طی درگیری های مسلحانه در اطراف شهر سردشت در کردستان به هلاکت رسید.

جنازه این فرمانده ارشد سپاه در شهر آمل خاک شد.

طی هفته های گذشته درگیری های کردهای مسلح و سرنگونی طلب در شهر های مختلف استانهای آذربایجان غربی و استان کردستان گسترش یافته است.