معاون فرمانداری تهران : تعدادی از افراد فرصت‌طلب تجمع کردند

برخی رسانه‎ها و شبکه‌های اجتماعی از تجمع اعتراضی مقابل دانشگاه تهران خبر داده‌اند.

این تجمع در اعتراض به حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار شده است.

معاون فرمانداری تهران گفته در این تجمع “هیچ دستگیری گزارش نشده است”

تجمعات پراکنده بدون مجوز برگزار شد. شرایط تحت کنترل است

فرمانداری تهران: دست‌هایی در کار است تا فضا ناآرام شود

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران با بیان اینکه امروز تعدادی از افراد فرصت‌طلب در مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند، گفت: این تجمع غیرقانونی بوده و البته شرایط تحت کنترل است.

عبدالعظیم رضایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در چند روز گذشته تجمعاتی در داخل دانشگاه آزاد به دلیل اتفاق تاثربرانگیز برای دانشجویان این دانشگاه، برگزار شده است، اظهار کرد: این تجمعات نیازی به مجوز فرمانداری یا استانداری نداشت زیرا داخل دانشگاه برگزار شده است. اما امروز برخی افراد فرصت‌طلب در مقابل دانشگاه تهران تجمعات پراکنده‌ای داشتند.

وی ادامه داد: این تجمعات پراکنده بدون مجوز برگزار شد و بنابراین غیرقانونی بود. مشخص بود دست‌هایی در کار است تا فضا ناآرام شود ولی تعداد تجمع‌کنندگان بسیار اندک بود و در حال حاضر نیز به پایان رسیده است.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران با اشاره به اینکه تجمعات با حضور حدود 30-20 نفر برگزار شده است، بیان کرد: اکنون شرایط تحت کنترل است.

رضایی در پاسخ به این پرسش که آیا امروز تجمع‌کنندگان دستگیر شده‌اند؟ گفت: هیچ دستگیری گزارش نشده است. افتاب نیوز