معاون وزیر کشور: متاسفانه کرونا در کشور سیر صعودی دارد

کرونا نمایه

معاون وزیر کشوررژیم با بیان اینکه نه تنها با کاهش شیوع کرونا مواجه نیستیم بلکه باید بگوییم که شیوع سیر صعودی دارد.

به گزارش مهر، حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور و رئیس کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا ی رژیم در برنامه تیتر شب در تشریح جزئیات طرح فاصله گذاری اجتماعی اظهار کرد:در طول ۴۰ روز که کشور درگیر کرونا است پزشکان به زبان‌های مختلف تذکرات لازم را دادند موضوع مبارزه با بیماری تلاش جمعی را می‌طلبد؛ متاسفانه ما نه تنها با کاهش شیوع مواجه نشدیم بلکه شیوع سیر صعودی دارد.