ممانعت رژیم از برگزاری راه‌پیمایی مستقل در روز کارگر

مقامات رژیم اخوندی تا کنون درخواست خانه کارگر برای برگزاری راه‌پیمایی مستقل در روز جهانی کارگر در ایران  بی‌پاسخ گذاشته است. مقامات رژیم  مجوز را منوط به “مصلحت حکومت” دانسته و مایل به برپایی مراسم دولتی در “سالن سرپوشیده” هستند.

به گفته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم ، راه‌پیمایی کارگران در روز ۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه) ممکن نیست .ربیعی گفت: «از آنجایی‌که رئیس‌جمهور قصد دارد در روز جهانی کارگر در سالن سرپوشیده سخنرانی کند، برگزاری این مراسم به صورت راه‌پیمایی امکان‌پذیر نیست.»

وزیر کار این تصمیم جدید دولت را در حاشیه مراسم تجلیل از زنان کارگر که در این وزارت‌خانه برگزار شد، اعلام کرد. ربیعی “همزمانی” سخنرانی رئیس‌جمهور و راه‌پیمایی کارگران را دلیل عدم برپایی راه‌پیمایی عنوان کرده است.

به گفته فعالان کارگری سخنرانی روحانی نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای عدم صدور مجوز برای راه‌پیمایی کارگران در ۱۱ اردیبهشت باشد.

حسین هاشمی، استاندار تهران، در روزهای پیش گفته بود که “برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از سوی کارگران مشکلی ندارد”.