ممانعت عراق ازتردد رانندگان ترانزیت سوخت رژیم

ممانعت عراق ازتردد رانندگان ایرانی ترانزیت سوخت

فرماندار رژیم در قصرشیرین اعلام کرد که عراق اجازه تردد به رانندگان ایرانی کامیون‌های حامل سوخت که از مرز رسمی پرویزخان وارد این کشور شده‌اند، را به سمت مقصدشان برای تخلیه بار آن‌ها نمی‌دهد.

به گزارش ایرنا، مرادعلی تاتار افزود: کامیون‌های حامل سوخت که حدود یک هفته است، از مرز پرویزخان وارد عراق شده اند و تمامی تشریفات گمرکی و کار‌های پذیرش آن‌ها از سوی گمرک کشورمان با گمرک مرز پرویزخان در عراق انجام شده، اما به دلیل بحران کرونا، عراق مانع از تردد آن‌ها به سمت مقصدشان در سلیمانیه برای تخلیه بارهایشان شده و در مرز مانده اند.وی اظهار داشت: با وجود اینکه این مشکل مربوط به داخل عراق است و به دلیل بحران کرونا و منع رفت و آمد در عراق ایجاد شده،.
نماینده رژیم در قصرشیرین گفت: رانندگان کامیون‌های حامل سوخت که حدود یک هفته است در مرز پرویزخان عراق مانده اند با نشر کلیپ‌هایی در فضای مجازی از مسوولان ایرانی برای رایزنی باطرف عراقی حهت رفتن به مقصد و تخلیه بار‌های خود در عراق با توجه به منع ترددی که هم اکنون وجود دارد و بازگشت به کشورمان کمک خواسته اند.این رانندگان که حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر هستند از نبود امکانات رفاهی و بهداشتی در مرز عراق با توجه به بحران کرونا ابراز نارضایتی کرده و نگران وضعیت سلامتی خود هستند.

شهرستان مرزی قصرشیرین در غرب کرمانشاه با بیش از ۲۷ هزار تن جمعیت، با عراق ۱۸۶ کیلومتر مرز دارد که در امتداد این مرز، ۲ معبر رسمی پرویزخان و خسروی قرار دارد که مبادلات اقتصادی، تجاری و صادرات کالا به اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق از این ۲ مرز انجام می‌شود.روزانه ۸۰۰ تا یک هزار و ۲۰۰ دستگاه کامیون کالا‌های صادراتی از مرز رسمی پرویزخان به اقلیم کردستان عراق و همچنین ۵۰۰ دستگاه کامیون کالا از طریق مرز رسمی خسروی به حوزه حکومت مرکزی عراق (بخش مرکزی) صادر می‌شود.همچنین روزانه به طور میانگین ۶۰۰ دستگاه تانکر سوخت رسان عراقی و ایرانی از مبدا اقلیم کردستان عراق از طریق مرز رسمی پرویزخان به مقصد بنادر جنوبی ایران وارد می‌شود.