ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان در مشهد

5f28f05a32fe7_2020-08-04_09-51

رئیس هیئت دوچرخه سواری رژیم در استان خراسان رضوی گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اخذ مجوزهای مربوطه، ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان را اجرایی کرد و حتی دوچرخه سواری بانوان در مکان‌های عمومی و در ملا عام نیز ممنوع شد.

به نوشته انتخاب، مهدی روزبهانه با توجه به محدودیت های ایجاد شده جهت دوچرخه سواری بانوان گفت: با توجه به اینکه بحث حجاب اسلامی قانون است، باید پذیرفت که بانوان دوچرخه سوار نیز باید به حجاب خود پایبند باشند.

وی برای اینکه این اخبار ضد زن منعکس پیدا نکند، بانوان را تهدید که مواظب باشند و گفت: “در ادامه با توجه به حساسیت موضوع از ورزشکاران خواست با هوشیاری خود مانع از سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه شوند و با رعایت قوانین باعث شوند تا از حساسیت موضوع در آینده کاسته شود.!!!!!”

البته وی طبق روش اخوندی، مقصر، ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان را به خود زنان ایرانی دانست و گفت: ” باعث این محدودیت‌ها افرادی بودند که در گذشته بدون رعایت صحیح حجاب و استفاده از لباس های زننده هنگام دوچرخه‌سواری توجه زیادی را به این مسئله جلب کردند.”