منبع حکومتی: حسین شریعتمداری از سپاه پاسداران حقوق می گیرد

ماجرای معروف به فیش‌های حقوقی نجومی در ایران هر دم بَری می‌آورد و موافقان و مخالفان دولت و جناح‌ها را به «افشای» طرف مقابل در آنچه «چپاول شبه قانونی بیت‌المال» خوانده شده، وامی‌دارد.

به گزارش رادیو فرانسه، در بحبوحۀ این توفان، باز هم بنوشتۀ روزنامه‌های ایران «تلاش‌های انحرافی» برای «به حاشیه راندن» واقعیت و سُست کردن ایرادات اساسی وارد شده در این زمینه نیز رونق فراوان دارد.

انتشار چند فیش حقوقی منتسب به حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامۀ کیهان، که صحت آنها تکذیب شد ظاهراً در این راستا صورت گرفته است. اما اقدام برای دفع این «شایعه پراکنی» خود آشکارا از واقعیّت دیگری پرده برداشت.

حسین شمسیان، عضو شورای سردبیری روزنامۀ کیهان، برای رد شایعات در بارۀ میزان حقوق‌های اعلام شده برای مدیر موسسۀ کیهان گفت «حسین شریعتمداری با حکم مقام معظم رهبری از سپاه پاسداران به موسسۀ کیهان آمده است». حسین شریعتمداری، به گفتۀ او «کادر رسمی سپاه است» و «هیچ نوع دریافتی از موسسۀ [کیهان] ندارد و سازمان پرداخت حقوق وی همان سپاه است».

حسین شمسیان تاکید کرد که «حسین شریعتمداری تنها حقوق یک سردار سپاه را دریافت می‌کند و به عنوان مدیر مسئول کیهان، از این موسسه مطبوعاتی حقوق نمی‌گیرد».

حسین شریعتمداری، معروف به «برادر حسین»، از دی ماه ١٣٧٢ مدیر مسئول روزنامۀ کیهان است. او در سال ١٣٧٥ همراه با سعید امامی معاون وزیر اطلاعات در دولت‌های پنجم وششم در تهیۀ برنامۀ هویت نقش عمده داشت. این برنامه با استفاده از اعترافات گرفته شده توسط دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران برای تخریب شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی «غیرخودی» از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.

سایت اتحاد انجمنها برای ایران آزاد پیشتر خبر افشای حقوق ماهانه سران نیروی تروریستی سپاه پاسداران در ایران را منتشر کرده است.