موضوع پرداخت غرامت امریکا به رژیم نه عملی و نه واقعی است و جنبه تبلیغاتی دارد

اگر خواسته های رژیم از امریکا را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که اکثر انها قابل عمل و پذیرش نخواهد بود و بیشتر جنبه تبلیغاتی در داخل ایران را دارد.امریکا عدم قبول دراوردن نام سپاه پاسداران از لیست تروریستی را کاملا به رژیم تفهیم کرد و امروز هم میبینیم که رژیم عملا انرا از درخواستها خود حذف کرده است. مسئله دیگر درخواست غرامت از امریکا در صورت خروج از برجام برای دولت های امریکا است که این هم عملا غیر واقعی و خنده دار است زیرا اگر چنین درخواستی واقعی بود چرا زمانی که ترامپ از قرارداد خارج شد این کار امکان پذیر نبود.

به نظر میرسد که این فقط یک جنبه تبلیغاتی و نمایشی در داخل ایران دارد و رژیم هم بخوبی میداند که یک قرارداد خارجی توسط هر دولتی میتواند پاره شود واز بین برود.

تا اینجا این دو درخواست رژیم کاملا رد شده است.

به نوشته اعتماد انلاین، “ایده گرفتن غرامت از دولت آمریکا، در ابتدایِ روی کار آمدن دولت بایدن و در هنگام سرکار بودنِ دولت حسن روحانی نیز مطرح بود. در آن زمان موضوع اصلی این بود که ایران باید بابت آن سه سالی که دولت آمریکا با مهندسیِ ترامپ از برجام خارج شد(2021-2018) و موجب وارد آمدن آسیب های گسترده اقتصادی به ایران شد، به این کشور غرامت بدهد.

اکنون بحثی که در مورد غرامت مطرح شده در مورد رفتار گذشته آمریکا نیست بلکه معطوف به این است که اگر آمریکا یا هر کشور دیگری از برجام خارج شود، در آن صورت در آینده باید غرامت بدهد. در واقع باید بگوییم که ماهیت این دو بحث از یکیدگر متفاوت است. در واقع چون گرفتن غرامت از آمریکا به دلیل خروجش از برجام ممکن نبود، به تدریج این ایده کنار گذاشته شد. حال باید دید که آیا آمریکایی ها ایده جدید را مبنی اینکه در صورت خروج احتمالیشان از هرگونه توافق جدید در قالب معادله برجام باید غرامت بدهند، می پذیرند یا خیر. در مورد گذشته که این ایده راه به جایی نبرده است.”