مکارم شیرازی: شما نمی‌توانید حضور زنان در ورزشگاه را کنترل کنید

مکارم شیرازی : صداوسیما و رسانه‌ها و روزنامه‌ها و همچنین ورزشگاه‌ها ظرفیت مناسبی برای ترویج دین است، ورزش باستانی در گذشته یک درس اخلاق بود و ورزشکاران در محل ورزش تربیت دینی انجام می‌دادند و پناهگاه مظلومان بود. وی درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها ابراز کرد: یکی از روزنامه‌ها نوشته بود که حاضر هستیم انگ تحجر را به ما بزنند ولی زنان با این وضعیت به ورزشگاه نروند، صحنه‌ها و فیلم‌های حضور در ورزشگاه‌ها رسوایی به‌ دنبال داشت و شما نمی‌توانید حضور زنان در ورزشگاه را کنترل کنید، باید از فضاهای ورزشی فیلم‌ها و هر فرصتی برای تبلیغ دین استفاده کنیم. تابناک