میرسلیم: اعمال نفوذ قالیباف، دستکاری در لیست صلاحیتها، تائیدپاسدار مرتضی طلایی

جنگ کفتارها برای کسب قدرت همچنان ادامه دارد. مصطفی میرسلیم نماینده رژیم از تهران و رئیس هیات نظارت بر تائید صلاحیتهای ششمین دوره شوراهای رژیم در شهر وروستا در اعتراض به تایید صلاحیت غیرقانونی پاسدار مرتضی طلایی و عضو ارشد ستاد رئیسی، از عضویت در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها استعفا داده است 

به نوشته دیده بان رژیم؛ دخالت وزارت کشور و برخی اعضای هیات نظارت در تایید صلاحیت مرتضی طلایی سرلیست اصول گرایان تهران و از اعضای ارشد ستاد رئیسی مصطفی میرسلیم در اعتراض به این اقدامات غیر قانونی استعفا داد.

همچنین بنابر گزارش دیده بان ایران؛ حمید رضا کاظمی رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در ستاد ابراهیم رئیسی حکم گرفته و فعال شده است قبول این مسئولیت از سوی رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها اقدامی خلاف عرف محسوب می شود.