میزان روزانه مسافران مترو از مرز ۸۰۰ هزار نفر عبور کرده است

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه آمار مسافران در شرایط عادی(قبل از ورود ویروس کرونا ) روزانه یک میلیون نفر بود اما در ماه های اخیر کاهش محسوسی یافته بود افزود: حجم تردد مسافر این ناوگان روزانه رو به افزایش است و تعداد مسافران روزانه مترو هم اکنون از مرز ۸۰۰ هزار نفر عبور کرده است.

وی به ایرنا گفت: اعمال قیمت های جدید بلیت مترو ، افزایش قیمت از روز گذشته (پنجشنبه) اجرا شد.