نابودی محصولات کشاورزان اصفهانی در عراق!!!!!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات رژیم در تذکری به ظریف وزیر امور خارجه خواستار تسهیل رفت و آمد کشاورزان اصفهانی به عراق برای جلوگیری از نابودی محصولات کشت شده در این کشور شد.!!!!

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر رژیم، در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه محصول کشاورزان ایرانی در عراق در حال نابودی است، گفت: “در سال گذشته با تشویق وزیر وقت کشاورزی تعدادی از کشاورزان بویژه اهالی دستگرد برخوار اصفهان در کشور عراق اقدام به کشت نموده و در شرایطی که برای دیدار با خانواده خود به ایران آمده اند، امکان مراجعه آنها به عراق به خاطر شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرز فراهم نگردید.”

وی با بیان اینکه این عده از کشاورزان در حال از دست دادن سرمایه و محصولات خود هستند، افزود: “متاسفانه محصول آنها در اثر عدم بازگشت در حال از بین رفتن و سرمایه شان در حال نابودی است.”

وی که خواهان مراجعت سریع به عراق شده است خبرندارد که ان سبو بشکست و ان پیمانه ریخت از وزارت خارجه رژیم خواست :” باید شرایط رفت و آمد کشاورزان فراسرزمینی یعنی کشاورزانی ایرانی که در کشور عراق اقدام به کشت کرده و به خاطر شیوع ویروس کرونا امکان ورود مجدد به آن کشور را ندارند، فراهم شود.”

.